Coronavirus

Voor specifieke corona-informatie op de scholen, kunt u hiernaast klikken op de juiste button.


Update coronavirus – 24 februari 2021

Gisteren, dinsdag 23 februari, maakte het kabinet het besluit bekend dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs per 1 maart weer naar school mogen, natuurlijk onder bepaalde voorwaarden. Dat is goed nieuws. We zijn blij met dat we de leerlingen binnenkort weer op school kunnen ontvangen.

We hebben in de afgelopen periode, in afwachting van de persconferentie, al nagedacht over diverse scenario’s. Vandaag en morgen vergaderen de directies hier verder over. Daarna communiceren we naar alle leerlingen en hun ouders. Houd de mail in de gaten! Daarin vertellen we hoe en wanneer we de leerlingen weer op school verwachten.

--

Update coronavirus - 15 december 2020

Maandag 14 december maakte het kabinet nieuwe maatregelen bekend in de strijd tegen het coronavirus. Een van de maatregelen is dat de scholen in het basis- en voortgezet onderwijs vanaf woensdag 16 december tot maandag 18 januari dicht gaan.
Dat is een teleurstelling, omdat we veel liever onze leerlingen op school ontmoeten en les geven. We zullen er echter alles aan doen om het onderwijs doorgang te laten vinden, ook al zal dat weer online moeten. We werken op dit moment de maatregelen uit. U ontvangt via de school van uw kind(eren) meer informatie over de praktische zaken.
 
De kerstvakantie zal er anders uitzien dan andere jaren. We vieren noodgedwongen kerst in kleine kring. Kerst, het feest van de geboorte van onze Redder. Hij is naar ons toegekomen en wil nog steeds met ons zijn. Hij is de Immanuël: God is met ons! Hij is voor ons gestorven en opgestaan, zodat wij dicht bij God mogen leven! Deze nabijheid van onze hemelse Vader wens ik u de komende weken toe.
 
Gerard Toonen, bestuurder 

--

Update coronavirus - augustus 2020

Het coronavirus is helaas niet nog verdwenen. We volgen als school de richtlijnen van het RIVM. Hieronder een overzicht:

Thuisblijven
 • Een leerling met één van de volgende klachten moet thuisblijven: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, koorts boven 38°C, plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Een leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Hij of zij mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten van koorts of benauwdheid heeft.
 • Is een gezinslid verkouden en is uw zoon of dochter het niet? Dan mag hij of zij gewoon naar school. 
Klachten op school
 • Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen of benauwdheid, verlies van reuk of smaak) dan gaat de leerling naar huis. U wordt hierover geïnformeerd. Betreft het koorts en/of benauwdheidsklachten, dan worden ook eventuele broers of zussen naar huis gestuurd.
 • Krijgt een gezinslid overdag benauwdheidsklachten of koorts? Belt u dan naar school. Uw kinderen zullen dan naar huis moeten. 
De risicogroep
 • Hoort uw zoon of dochter tot de risicogroep, dan mag u hem of haar thuishouden. Neemt u dan vooraf even contact op met de betreffende sectorleider.
 • Valt een ander gezinslid in de risicogroep, dan geldt hetzelfde. 
Getest en dan?
 • Is uw zoon of dochter positief getest? Informeert u meteen de school en volgt u de adviezen van de GGD op. Doorgaans betekent dit 7 dagen quarantaine.
 • Is een gezinslid positief getest, dan geldt hetzelfde. De quarantaine van niet geteste gezinsleden zal dan meestal 10 dagen zijn.
 • Als uit de test blijkt dat uw zoon/dochter geen corona heeft, mag hij/zij weer naar school.
Voor een overzicht van de risicogroepen zie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
 
Neemt u bij twijfel voor contact met ons op!
 
--

Update coronavirus - juni 2020

Alle leerlingen mogen weer naar school! Wat een mooi bericht had minister-president Rutte op 24 juni. Na de zomervakantie mogen alle leerlingen weer naar school én in de spits reizen.

Dat lijkt al bijna weer gewoon onderwijs! Niet helemaal, want de 1,5-meterregel blijft wel van kracht tussen de medewerkers en leerlingen. En natuurlijk tussen medewerkers onderling. Hoe dat er in de praktijk uit gaat zien, bekijken we in de komende weken. 

We houden u op de hoogte via de scholen. 

--

Update coronavirus - 28 mei 2020

De Passie scholen gaan weer open! En daar zijn we heel blij mee.
 
We zijn aan het puzzelen geweest hoe wij volgens het protocol van de 1,5-meterschool het onderwijs kunnen opstarten.
Dat was een klus, maar is gelukt. Vanaf dinsdag 2 juni verwelkomen wij kleine groepen leerlingen op onze scholen in Utrecht en Wierden. In Rotterdam starten we op woensdag 3 juni.

Een deel van de leerlingen komt naar school. De rest volgt de les via livestreams. Wanneer de leerlingen precies op school of achter hun computer worden verwacht, horen ze via de school. Houd dus de mail in de gaten.
 
Vanaf dinsdag 2 juni zijn onze scholen ook weer hele dagen telefonisch bereikbaar op de bekende nummers.
 
We kijken ernaar uit om de leerlingen te verwelkomen!

--

Update coronavirus - 22 april 2020

Gisteravond heeft premier Rutte in een persconferentie het vervolg van de coronamaatregelen bekend gemaakt. Wat betekenen deze maatregelen voor onze scholen?
 • Basisschool De Rots in Ede gaat vanaf 11 mei (na de meivakantie) weer open. Het is de bedoeling dat de kinderen in kleinere groepen naar school gaan. Hoe we dat precies organiseren, bekijken we in de komende tijd. U ontvangt via de school bericht hierover.
   
 • De Passie-scholen in Utrecht, Wierden en Rotterdam blijven gesloten tot 1 juni, behalve voor de afname van schoolexamens van eindexamenleerlingen. Na 1 juni mogen we waarschijnlijk weer open, maar wel als ‘anderhalvemeterschool’. Hoe dat in de praktijk eruit zal zien, bekijken we in de komende weken. U wordt via de scholen op de hoogte gehouden.
---

Update coronavirus - 1 april 2020

Het kabinet heeft de coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dat betekent dat onze scholen in ieder geval tot en met de meivakantie gesloten zijn.

Wij zijn tot de meivakantie beperkt telefonisch bereikbaar. Kijk voor tijden en nummers bij de update van 24 maart. 

-- 

Update coronavirus - 24 maart 2020

Scholen gesloten
Door het coronavirus zijn onze scholen tot en met maandag 6 april gesloten.

Je kunt ons wel telefonisch bereiken op de volgende tijden en nummers:
 • De Passie Utrecht: dagelijks van 10.00 – 12.00 uur op tel.nr. 088 33 72 800
 • De Passie Wierden: dagelijks van 9.00 – 12.00 uur op tel.nr. 088 33 72 820
 • De Passie Rotterdam: dagelijks van 9.00 – 13.00 uur op tel.nr. 088 33 72 730
 • De Rots Ede: maandag, dinsdag, donderdag tussen 8.15 en 15.15 uur, woensdag tussen 8.15 uur en 13.00 uur op 0318 647309. In noodgevallen F.W. Hendriksen 06 57381549 
Speciaal voor onze eindexamenleerlingen
De centrale eindexamens voor middelbare scholieren gaan dit jaar niet door, heeft minister Slob vandaag besloten. Scholen moeten op basis van de schoolexamens vaststellen of leerlingen geslaagd zijn of niet. Ze krijgen tot begin juni de tijd om leerlingen hun schoolexamens te laten maken. Het besluit volgt op de aangescherpte coronamaatregelen.
Als gevolg hiervan hebben we als de Passie-scholen besloten om de geplande schoolexamens uit te stellen tot in ieder geval 6 april. Dit besluit is op alle Passie-scholen genomen.
De extra tijd gebruiken we om de examenkandidaten maximaal op de resterende schoolexamens voor te bereiden. Over de planning van de afname van de schoolexamens word je per mail geïnformeerd.
 
Daarnaast geldt dat de slaag- zakregeling door de minister wordt aangepast en ook de regeling tot herkansing. Zodra daar duidelijkheid over is, zullen we hierover naar de leerlingen en ouders communiceren.
 
Afstandsonderwijs
We geven nu op een andere manier les. Over het hoe en wat hebben alle leerlingen en hun ouders per mail informatie ontvangen. Heb je niets gekregen? Stuur dan zo snel mogelijk een mail naar je mentor.
 
Nieuwe leerlingen
Zit je in groep 8 en wil je je aanmelden bij de Passie? Neem dan contact op met de school via bovenstaand telefoonnummer.
Over de kennismakingsgesprekken op de Passie Utrecht en Rotterdam ontvang je een mail. Heb je deze niet gehad? Neem dan contact op met de school.
De gesprekken met nieuwe leerlingen van de Passie Wierden vinden in mei plaats. Daarover krijg je vanzelf bericht.
 
Tot slot
Misschien ben je ongerust over wat er allemaal gebeurt. Weet dan dat je al je zorgen bij God mag brengen. Wij bidden voor alle leerlingen, medewerkers, voor allen die eenzaam zijn, voor de zieken en voor het zorgpersoneel.
Gods zegen toegewenst!
 
--

Update coronavirus - 15 maart 2020

De Passie-scholen en basisschool De Rots vanaf maandag 16 maart gesloten
 
Vandaag heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt met betrekking tot het coronavirus. Van 16 maart tot en met 6 april blijven onze scholen gesloten behalve voor leerlingen van ouders in vitale beroepen: zorg, politie en brandweer.
 
Verdere berichtgeving ontvangen ouders en leerlingen vandaag (zondag 15 maart) per mail.
 
We zijn in een ongekende situatie beland maar beseffen dat dit een belangrijke maatregel is om het effect van de ziekte op kwetsbare mensen te beperken. Ook in deze situatie stellen we ons vertrouwen op God. Met psalm 91 zeggen we “Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.” Dat geeft rust en vrede.
 
--


Update coronavirus – 12 maart 2020
 

Het kabinet heeft vandaag verscherpte maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus in Nederland in te dammen.
De scholen blijven gewoon open. Wel geldt de maatregel om thuis te blijven bij de volgende klachten: neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn en eventueel koorts. Als uw kind een van deze klachten heeft, wilt u hem/haar dan thuis houden en op de gebruikelijke manier ziekmelden? 

Het is niet ondenkbaar dat er door de nieuwe richtlijnen meer lesuitval zal zijn dan gebruikelijk. We denken na over hoe we het onderwijs zoveel mogelijk doorgang kunnen laten vinden.
U wordt door school verder geïnformeerd.

--

Update coronavirus  - 10 maart 2020


Hygiënemaatregelen van belang om verspreiding coronavirus tegen te gaan
Goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Die algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op advies van het RIVM wordt sinds maandagavond 9 maart 2020 ook opgeroepen om geen handen te schudden. Bron: rijksoverheid.nl
 
Op de Passie doen we er ook zoveel mogelijk aan om verspreiding van het virus te voorkomen en sluiten we ons aan bij deze hygiënemaatregel. Vanaf vandaag geven we elkaar geen hand meer, maar we groeten elkaar met een vriendelijke knik, een voeten- of een ellebooggroet. 

Als wij op school het vermoeden hebben dat een leerling symptomen van het virus vertoont en als blijkt dat hij/zij recentelijk in een gebied is geweest waar het coronavirus heerst, nemen wij contact op met de ouders en gaat de leerling naar huis.
Als u als ouder een vermoeden hebt van het coronavirus, vragen wij u uw kind thuis te houden. Wilt u bij verergering van de klachten (meer dan 38 graden koorts en kortademigheid) contact opnemen met de eigen huisarts of de lokale GGD en geeft u dat dan ook door aan de school?
 
Houd ook de website van het RIVM in de gaten: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
 
--

Coronavirus - maart 2020


Het Coronavirus is nu ook in Nederland vastgesteld. Daarom hebben we als de Passie-scholen een klein team gevormd dat de situatie nauwlettend in de gaten houdt en contact houdt met de GGD.
 
Op dit moment adviseert de GGD het volgende:
 • Als uw kind geen klachten heeft (koorts en hoesten), kan hij/zij gewoon naar school. Ook als hij op vakantie is geweest in een van de getroffen gebieden.
 • Is uw kind in een van de getroffen gebieden geweest én hij/zij heeft klachten (koorts en hoesten), dan komt uw kind niet naar school. Bel dan de huisarts. Die vertelt u wat u verder moet doen.
 • De huisarts neemt vervolgens contact op met de GGD en de GGD met de school.
 • De school houdt de situatie nauwlettend in de gaten en overlegt, als dat nodig is, met de GGD.
 
Houd het nieuws in de gaten. Informatie over het Coronavirus leest u op de website van het RIVM: 
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
 
Wat kunt u zelf doen om besmetting te voorkomen:
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2020/02/Corona-virus_Pharos.pdf

Let op: de getroffen gebieden kunnen veranderen.

 

Covid-19
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.