Ik mag met leerlingen over God praten

Ben jij mijn nieuwe collega?

Bekijk de vacatures

De Passie van Martineke Breman, locatieleider op EBS de Rank in Arnhem

Martineke werkt nu 6 jaar op de Rank, eerst als leerkracht en sinds 1,5 jaar als locatieleider. In deze functie heeft zij de leiding in de dagelijkse gang van zaken op school.

“Ik werk samen met een ontzettend leuk team om het onderwijs op de Rank elke dag een beetje beter te laten zijn. Het is mooi hoe we dit vanuit onze gezamenlijke liefde voor Jezus mogen doen.”

Na haar bekering was Martineke op zoek naar een school waarin zij haar geloof kon delen met kinderen en collega’s.
“Het leek me geweldig om de dag te beginnen met een gezamenlijk gebed, te zingen voor God, etc. De Passie zet Jezus centraal. Ik geloof dat het onderwijs mooier wordt als dat je basis is. Dat je door de ogen van Jezus naar de kinderen kijkt. Dat zorgt ervoor dat je altijd een stapje verder zet.

Het is belangrijk om voor de kinderen een omgeving te creëren waar dezelfde normen en waarden gelden, waar kinderen ervaren dat thuis en school op één lijn zitten. Bij jonge kinderen geldt vaak; wat de juf zegt is waar! Hoe belangrijk dat de juf dan ook dezelfde waarheid deelt als ouders. Maar ook voor jongeren is het zo belangrijk om een peergroup te hebben met wie ze hun geloof kunnen delen.”

“Mijn werk versterkt mijn relatie met Jezus”

Ook persoonlijk merkt Martineke dat werken op een Evangelische school haar relatie met Jezus versterkt. Dit kan zijn door gesprekken met collega’s over een goede preek, een mooie Bijbelstudie, getuigenissen die gedeeld worden of de gebedsgroep die actief is en veel voor ons bidt. “Soms hoor ik een mooi aanbiddingslied door de muren heen knallen en sluit ik even aan om mee te zingen. God is hier elke dag, door de hele dag heen.”

“De Passie is een mooie stichting die het mogelijk maakt dat er Evangelisch onderwijs door heel Nederland gegeven kan worden. Een stichting die er hard aan werkt om dat op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland voor elkaar te krijgen. Groei, profilering en innovatiekracht zijn de speerpunten, dat zie je ook terug.”

De Passie organiseert elk jaar een studiedag voor alle medewerkers. “Geweldig om met elkaar opgebouwd te worden. Daarnaast vind ik de Passie een professionele organisatie. Waar ook nog persoonlijke aandacht is. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers, men ervaart dat als een warm welkom.”

Werken op de Rank betekent dat je in een hecht team terecht komt. “Wij hebben een team en een groep leerlingen waar je hart warm van wordt. We houden ervan om te werken aan goed onderwijs. Als je bij ons komt werken ga je werken met leerlingen en ouders die betrokken zijn op de school en op elkaar.”

.