Coronavirus Utrecht

Meest gestelde vragen en antwoorden_corona_2 september 2021 de Passie Utrecht
 
Besmetting/positief getest 
 
Vraag: mijn kind is positief getest. Wat moet ik doen? 

Antwoord: Als u uitslag van de GGD hebt, informeert u school met de mededeling dat uw kind positief getest is. U kunt tijdens kantooruren bellen naar de school (088-3372800) of in het weekend een mail sturen naar administratieutrecht@passie.net

Vraag: wat gebeurt er als een medewerker of leerling meldt dat hij positief is getest? 
Antwoord: de GGD voert bron- en contactonderzoek uit. Leerlingen die (nog) niet volledig gevaccineerd zijn, kunnen het advies van de overheid en opvolgen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/voortgezet-onderwijs
In sommige gevallen kan worden besloten om een hele klas of een hele jaarlaag niet naar school te laten komen. Blijkt dat er meerdere ziektegevallen zijn in dezelfde klas, bekijken wij of de lessen nog door kunnen gaan. In dat geval wordt u per mail op de hoogte gehouden. 

Vraag: kunt u de naam noemen van de docent of leerling die positief besmet is, zodat ik kan nagaan of mijn kind les van of met hem/haar heeft gehad? 

Antwoord: wij laten aan de klassen die les hebben gehad van een docent weten dat ze les hebben gehad van de docent in de besmettelijk periode. In verband met de privacy mogen wij de naam niet zomaar geven. Alleen als de docent daarvoor zelf toestemming geeft. Dat kan dus per geval verschillen. Of we de naam van de docent ook met andere leerlingen en ouders delen hangt af van de toestemming van de docent. De naam van leerlingen delen we niet, of hooguit meldt de mentor dit alleen aan klasgenoten.

Vraag: heeft mijn kind les gehad van de docent die positief getest is? 
Antwoord: de klassen die les hebben gehad van de besmette docent, in de twee dagen voordat hij/zij klachten kreeg, worden apart geïnformeerd. Als uw kind geen mail heeft gehad, heeft hij geen les gehad van deze docent

Vraag: mijn kind is in contact geweest met een besmette persoon (bv. gezinslid of klasgenoot). Moet hij/zij nu ook thuis blijven als hij/zij zelf geen klachten heeft?  En wat moet ik doen?

Antwoord: Dat hangt af van het nauwe contact dat het kind heeft gehad. Nauw contact is: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco. De GGD of de besmette persoon neemt contact met u op als daar sprake van is.

 
Wel/niet naar school 

Vraag: mijn kind is 12 jaar (of jonger) en verkouden. Mag hij naar school? 

Antwoord: Bij klachten, die passen bij het corona-virus, volgt u dit advies: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/symptomen-coronavirus
Vraag: wanneer mag je weer terug naar school, na een quarantaineperiode of na besmetting? 
Antwoord: Wij volgen hierin het advies van de GGD: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/symptomen-coronavirus  

Vraag: als klassen of jaarlagen thuis moeten blijven, hoe lang duurt dat dan?
Antwoord: het is onze bedoeling om de periode van thuiswerken niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk. We bekijken dit per week. Op vrijdag laten we weten of de termijn van thuisblijven wordt verlengd of dat de kinderen weer naar school kunnen. Dit hangt af van het aantal besmettingen, het aantal ziekte- en afwezigheidsgevallen en van wat we weten over het tot stand komen en verspreiden van de besmettingen in die klas.

Vraag: waarom moeten alle leerlingen van de klas thuis blijven? Mijn kind is negatief getest en heeft ook geen klachten. 
Antwoord: het besluit om klassen thuis te houden baseren we op een aantal factoren:
het aantal covid-19 besmettingen in de klas
het aantal afwezigen in de klas
het bron- en contactonderzoek (van de GGD)Het aantal afwezigen is een indicator van mogelijke nieuwe besmettingen, maar het is ook een didactische indicator: hoeveel leerlingen krijgen onvoldoende goed onderwijs omdat ze thuis zitten. Het bron- en contactonderzoek helpt bij het bepalen of de positief geteste leerlingen in de klas geweest zijn in hun besmettelijke periode.
We overleggen als school heel regelmatig met de GGD. We toetsen besluiten over thuishouden van klassen zoveel mogelijk met de GGD.

Vraag: mijn klas mag nog niet naar school, maar ik ben weer beter. Moet ik me beter melden?
Antwoord: ja, in dat geval meld je je weer beter.
Zodra uw kind beter is en weer naar school kan komen, kunt u dat doorgeven aan onze Verzuimadministratie: verzuimadministratieutrecht@passie.net. In dat geval is het niet meer nodig een absentiebriefje op school in te leveren. Hiermee verminderen we risico's bij de Verzuimadministratie door in- en uitloop en overdracht van briefjes.
 
Vraag: mijn kind kan niet naar school. Kan hij de lessen online volgen? 

Antwoord:
Als je vanwege klachten of quarantaine niet naar school mag, terwijl je klasgenoten les krijgen op school: de docenten zullen momenteel geen voorzieningen treffen voor leerlingen die thuis zitten. De richtlijnen van de overheid geven aan dat dat niet nodig is. In de studiewijzer kun je vinden wat in de les zal worden behandeld.
Als je met je hele klas of jaarlaag niet naar school mag komen, zullen we bekijken hoe we de lessen online kunnen aanbieden. Je wordt daar dan over geïnformeerd.

 
Mondkapjes, 1,5 meter-regel en zelftesten
 
Vraag: wanneer moet je een mondkapje dragen? 

Antwoord: leerlingen dragen mondkapjes in situaties waarin de 1,5 m afstand moeilijk te bewaren is. Dat is in de gangen en in bepaalde onderwijssituaties. De invoering is met instemming van de MR doorgevoerd, vanaf woensdag 17 september.  
Alle leerlingen, medewerkers en bezoekers dragen in de school een mondkapje als zij lopen en staan. Zodra de leerlingen zitten, mag het mondkapje af.
De docenten hebben ook een mondkapje of gelaatscherm op in de gangen en mogen ze af doen als ze les geven. De docent heeft dan 1,5 meter afstand t.o.v. de leerlingen. 
Ook in bepaalde onderwijssituaties kan worden gevraagd een mondkapje te dragen.  Bv. bij practica van de exacte vakken, of 1-op-1-instructie.

Vraag: verstrekt de school mondkapjes? 

Antwoord: leerlingen nemen zelf een mondkapje mee van huis. Als een leerling zijn mondkapje is vergeten, kan hij er één bij de receptie kopen (à 50 cent per stuk, te betalen met de schoolpas).  

Vraag: wat doen jullie aan handhygiëne? 
Antwoord: bij de ingang van de school en in de klaslokalen staan pompjes waar leerlingen en medewerkers hun handen desinfecteren. Leerlingen worden opgeroepen om regelmatig hun handen te wassen of desinfecteren. 

Vraag: hoe zit het precies met de 1,5 meter afstand? 
Antwoord: jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel tot volwassenen. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen. We vinden het erg belangrijk dat iedereen goed z’n best doet om die anderhalve meter te respecteren.

Vraag: Heeft de school zelftesten?
Op school zijn per week 2 zelftesten beschikbaar voor alle medewerkers en leerlingen, die (nog) niet volledig zijn gevaccineerd. Zij kunnen deze ophalen bij de receptie van school.
De zelftest kan preventief worden gebruikt en is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Met de zelftest kunnen leerlingen en medewerkers zichzelf testen. Zo kunnen we een uitbraak van het coronavirus op school voorkomen of beperken.
De zelftesten worden niet meer risicogericht ingezet. Mocht in een klas een besmette leerling zijn, kunnen de leerlingen van die klas, indien gewenst, ook een zelftest bij de receptie ophalen.
 
Ventilatie 

Vraag: hoe is de ventilatie op school geregeld? 

Antwoord: ons nieuwe schoolgebouw voldoet ruimschoots aan de normen die zijn gesteld voor ventilatie op scholen. Het nieuwe schoolgebouw van de Passie heeft een nieuw ventilatiesysteem dat in 2020 in gebruik genomen is.
Ons systeem blaast 100% buitenlucht aan. Deze wordt gefilterd. De lucht die via de ventilatiekanalen binnenkomt is schoner dan de buitenlucht. (Fijnstof van bijvoorbeeld het snelwegverkeer wordt gezuiverd.)
De huidige klimaatinstallatie functioneert met gesloten ramen. De gewenste temperatuur wordt bereikt door het raam dicht te houden.
Het ventilatiesysteem heeft een capaciteit van 60.000 m3 per uur. In een lokaal wordt de complete luchtinhoud tussen de 6 en 7 keer per uur ververst.

  
Diversen 
 
Vraag: kunt u de mailtjes ook naar het mailadres van mijn man/vrouw sturen? 

Antwoord: wij hanteren 1 mailadres per adres buiten het mailadres van de leerlingen om. Met Magister lopen wij namelijk tegen bepaalde grenzen aan. Bij hoge uitzonderingen en bij echtscheiding van ouders, maken wij een extra mailadres aan. 

Vraag: mogen leerlingen die niet naar school mogen wel naar Youth Alpha, naar Ting of werken in de mediatheek? 
Antwoord: nee, leerlingen die thuis moeten blijven kunnen nu helaas niet op school komen, ook niet voor buitenschoolse activiteiten.   
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.