Coronavirus Utrecht

Meest gestelde vragen en antwoorden_corona_5 november 2020 de Passie Utrecht
 
 
Besmetting/positief getest 
 
Vraag: mijn kind is positief getest. Wat moet ik doen? 
Antwoord: Als u uitslag van de GGD hebt, informeert u school met de mededeling dat uw kind positief getest is. U kunt tijdens kantooruren bellen naar de school (0883372800) of in het weekend een mail sturen naar administratieutrecht@passie.net

Vraag: wat gebeurt er als een medewerker of leerling meldt dat hij positief is getest? 
Antwoord: de GGD voert bron- en contactonderzoek uit. Ook de school zal nagaan welke medewerkers en leerlingen intensief contact hebben gehad met de leerling. Zij krijgen van de GGD het advies zich te laten testen of in quarantaine te gaan. In sommige gevallen besluiten we om een hele klas of een hele jaarlaag niet naar school te laten komen. Blijkt dat er meerdere ziektegevallen zijn in dezelfde klas, bekijken wij of de lessen nog door kunnen gaan. U wordt per mail op de hoogte gehouden. 

Vraag: kunt u de naam noemen van de docent of leerling die positief besmet is, zodat ik kan nagaan of mijn kind les van of met hem/haar heeft gehad? 
Antwoord: wij laten aan de klassen die les hebben gehad van een docent weten dat ze les hebben gehad van de docent in de besmettelijk periode. In verband met de privacy mogen wij de naam niet zomaar geven. Alleen als de docent daarvoor zelf toestemming geeft. Dat kan dus per geval verschillen. Of we de naam van de docent ook met andere leerlingen en ouders delen hangt af van de toestemming van de docent. (De naam van leerlingen delen we sowieso niet.) 

Vraag: heeft mijn kind les gehad van de docent die positief getest is? 
Antwoord: de klassen die les hebben gehad van de besmette docent, in de twee dagen voordat hij/zij klachten kreeg, worden apart geïnformeerd. Als uw kind geen mail heeft gehad, heeft hij geen les gehad van deze docent. 
 
 
Wel/niet naar school: 

Vraag: mijn kind is 12 jaar (of jonger) en verkouden. Mag hij naar school? 
Antwoord: wij houden één lijn aan voor de hele school. Voor iedereen op onze school geldt: blijf thuis bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, koorts boven 38 graden, plotseling verlies van reuk of smaak. Zie ook de richtlijnen van de GGD: https://www.ggdru.nl/over-de-ggd/wat-doet-de-ggd/rampen-en-crises/coronavirus-in-de-regio-utrecht.html 

Vraag: mijn kind is verkouden. Normaal ging hij met deze klachten naar school. Mag hij naar school? 
Antwoord: bij gezondheidsklachten (zie boven) blijft uw kind thuis. Als uw kind 24 uur lang geen klachten meer heeft, mag hij/zij weer naar school komen. 

Vraag: mijn kind is verkouden, maar negatief getest. Volgens de richtlijnen zou hij weer naar school mogen.  
Antwoord: als uw kind negatief is getest, maar nog klachten heeft, willen we graag dat hij thuis blijft, zodat hij geen andere kinderen kan aansteken. Deze leerlingen zouden dan ook weer thuis moeten blijven. Als hij 24 uur klachtenvrij is, is hij weer van harte welkom.  

Vraag: als er binnen het gezin iemand verkouden is, mag het broertje/zusje dan wel naar school? 
Antwoord: uw kind blijft thuis als iemand in het huishouden naast milde verkoudheidsklachten ook koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Dus als je huisgenoot thuisblijft met milde verkoudheidsklachten en zelfs als hij/zij daarvoor wordt getest, dan hoef je als leerling niet thuis te blijven. Het gaat alleen om koorts en benauwdheidsklachten bij een huisgenoot.  

Vraag: wanneer mag je weer terug naar school, na een quarantaineperiode of na besmetting? 
Antwoord: na een besmetting mag je weer naar school als je 24 uur klachtenvrij ben én het langer dan 7 dagen geleden is dat de eerste klachten begonnen. Volg hierin de richtlijnen van de GGD.
Na de quarantaineperiode mag je terugkomen als je in ieder geval 24 uur klachtenvrij bent.  

Vraag: als klassen of jaarlagen thuis moeten blijven, hoe lang duurt dat dan?
Antwoord: het is onze bedoeling om de periode van thuiswerken niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk. We bekijken dit per week. Op vrijdag laten we weten of de termijn van thuisblijven wordt verlengd of dat de kinderen weer naar school kunnen. Dit hangt af van het aantal besmettingen, het aantal ziekte- en afwezigheidsgevallen en van wat we weten over het tot stand komen en verspreiden van de besmettingen in die klas.

Vraag: waarom moeten alle leerlingen van de klas thuis blijven? Mijn kind is negatief getest en heeft ook geen klachten. 
Antwoord: het besluit om klassen thuis te houden baseren we op een aantal factoren:
  • het aantal covid-19 besmettingen in de klas
  • het aantal afwezigen in de klas
  • het bron- en contactonderzoek (van de GGD)
Het aantal afwezigen is een indicator van mogelijke nieuwe besmettingen, maar het is ook een didactische indicator: hoeveel leerlingen krijgen onvoldoende goed onderwijs omdat ze thuis zitten. Het bron- en contactonderzoek helpt bij het bepalen of de positief geteste leerlingen in de klas geweest zijn in hun besmettelijke periode.
We overleggen als school dagelijks met de GGD. We toetsen besluiten over thuishouden van klassen zoveel mogelijk met de GGD.

Vraag: mijn klas mag nog niet naar school, maar ik ben weer beter. Moet ik me beter melden?
Antwoord: ja, in dat geval meld je je weer beter.
Zodra uw kind beter is en weer naar school kan komen, kunt u dat doorgeven aan onze Verzuimadministratie: verzuimadministratieutrecht@passie.net. In dat geval is het niet meer nodig een absentiebriefje op school in te leveren. Hiermee verminderen we risico's bij de Verzuimadministratie door in- en uitloop en overdracht van briefjes.
 
Online lessen 
 
Vraag: mijn kind kan niet naar school. Kan hij de lessen online volgen? 
Antwoord: als je met je hele klas of jaarlaag niet naar school mag komen: je vindt uitgebreide instructies onder de huiswerkknop, samen met een link naar een MS Teams bijeenkomst met de docent. Je wordt dus geacht om volgens je eigen rooster onderwijs op afstand te volgen. 
Als je vanwege klachten of quarantaine niet naar school mag, terwijl je klasgenoten les krijgen op school: tot nu toe gold dat je zelfstandig met het huiswerk in Magister aan de slag moest gaan. Je vindt het huiswerk en lesstof onder de huiswerkknop in Magister. Daarnaast gebruik je de studiewijzer. Vanaf nu verandert dat. Waar mogelijk zullen docenten hun camera’s aanzetten. Echter, de docent zal geen aanvullende voorzieningen treffen voor de leerlingen die thuis zitten. Het is dus niet mogelijk om vragen te stellen in de chat. Het onderwijs richt zich op de in het klaslokaal aanwezige leerlingen. 

Vraag: de besmettingen nemen toe. Waarom kiest u er niet voor om alle lessen online te geven? 
Antwoord: we zijn heel blij dat we na de zomervakantie de leerlingen weer live kunnen lesgeven. Live lessen zijn altijd beter dan online. Dat willen we zo lang mogelijk uitstellen. Ook de richtlijnen van het overheid geven niet aan dat de school dicht zou moeten.  

Vraag: wordt er ook rekening gehouden met het feit dat mijn dochter uit wel eens in de klas zit met leerlingen van een andere jaarlaag?   
Antwoord: ja, we stellen het dragen van mondkapjes verplicht in bepaalde onderwijssettings, dit is er één van. Zie verder de vragen over mondkapjesgebruik.

Vraag: mijn kind is in contact geweest met iemand die positief getest is. Moet hij/zij nu ook thuis blijven als hij/zij zelf geen klachten heeft? 
Antwoord: dat hangt af van het nauwe contact dat het kind heeft gehad. Nauw contact is: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco. De GGD of de besmette persoon neemt contact met u op als daar sprake van is.
 
Mondkapjes en 1,5 meter regel 
 
Vraag: wanneer moet je een mondkapje dragen? 
Antwoord: leerlingen dragen mondkapjes in situaties waarin de 1,5 m afstand moeilijk te bewaren is. Dat is in de gangen en in bepaalde onderwijssituaties. De invoering is met instemming van de MR doorgevoerd, vanaf woensdag 17 september.  
Alle leerlingen, medewerkers en bezoekers dragen in de school een mondkapje als zij lopen en staan. Zodra de leerlingen zitten, mag het mondkapje af. De docenten hebben ook een mondkapje of gelaatscherm op in de gangen en mogen ze af doen als ze les geven. De docent heeft dan 1,5 meter afstand t.o.v. de leerlingen. 
Ook In bepaalde onderwijssituaties zijn mondkapjes verplicht. Het gaat om practica van de exacte vakken. Ook bij expressie-vakken, LO, 1 op 1 instructie en bij bijvoorbeeld PWS kan een docent ook vragen aan de leerlingen om het mondkapje op te zetten.  

Vraag: verstrekt de school mondkapjes? 
Antwoord: leerlingen nemen zelf een mondkapje mee van huis. Als een leerling zijn mondkapje is vergeten, kan hij er één bij de receptie kopen (à 50 cent per stuk, te betalen met de schoolpas).  

Vraag: waarom hebt u ervoor gekozen om mondkapjes in te voeren? Uit onderzoeken blijkt dat mondkapjes niet helpen. 
Antwoord: er zijn voors en tegens met betrekking tot het gebruik van mondkapjes en veel verschillende wetenschappelijke onderzoeken die verschillende aspecten benadrukken. In veel landen om ons heen zijn mondkapjes in de publieke ruimte en op school een heel gewone maatregel, net als op heel veel VO-scholen in Utrecht. Het is vanuit de overheid geen verplichting om mondkapjes te dragen op school, maar sinds 5 oktober is het wel een dringend advies vanuit de overheid. En het protocol van de VO-Raad geeft ook nadrukkelijk wel de gelegenheid om mondkapjes in te voeren op school
 Wij hebben er wel voor gekozen. Een mondkapje draag je vooral ter bescherming van de ander. Het is erg moeilijk om in de gangen en in bepaalde onderwijssituaties om de 1,5 meter afstand te houden. We dragen daarom in die situaties wel een mondkapje, tijdens gewone lessen in de klassen niet. Hoewel het gebruik van mondkapjes veel discussie oproept, hopen we toch met deze maatregel extra besmettingen te voorkomen en oog te hebben voor medewerkers en leerlingen met een broze gezondheid.   

Vraag: 

Vraag: wat doen jullie aan handhygiëne? 
Antwoord: bij de ingang van de school en elk klaslokaal staan pompjes waar leerlingen en medewerkers hun handen desinfecteren. Leerlingen worden opgeroepen om regelmatig hun handen te wassen of desinfecteren. 

Vraag: hoe zit het precies met de 1,5 meter afstand? 
Antwoord: jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel tot volwassenen. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen. We vinden het erg belangrijk dat iedereen goed z’n best doet om die anderhalve meter te respecteren. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/afstand-houden#:~:text=Wie zijn verplicht 1,5,tot en met 17 jaar

Vraag: hoeveel mensen mag je thuis op bezoek ontvangen? 
Antwoord: ontvang maximaal 2 personen extra in huis. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet meer voor het maximaal aantal personen. Zorg er ook voor dat mensen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren en de hygiënemaatregelen kunnen naleven. Als klassen thuiszitten van wege een besmetting in de klas, is het natuurlijk niet de bedoeling dat klasgenoten thuis met elkaar afspreken. We roepen leerlingen en ouders op geen feestjes te organiseren. De GGD geeft aan dat er op feestjes vaak een andere dynamiek is dan op school. Tot nu toe lijken er meer besmettingen op feestjes plaats te vinden dan op school. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/afstand-houden#:~:text=Wie zijn verplicht 1,5,tot en met 17 jaar
 
 
Ventilatie 

Vraag: hoe is de ventilatie op school geregeld? 
Antwoord: ons nieuwe schoolgebouw voldoet ruimschoots aan de normen die zijn gesteld voor ventilatie op scholen. Het nieuwe schoolgebouw van de Passie heeft een nieuw ventilatiesysteem dat in 2020 in gebruik genomen is.

Ons systeem blaast 100% buitenlucht aan. Deze wordt gefilterd. De lucht die via de ventilatiekanalen binnenkomt is schoner dan de buitenlucht. (Fijnstof van bijvoorbeeld het snelwegverkeer wordt gezuiverd.)
De huidige klimaatinstallatie functioneert met gesloten ramen. De gewenste temperatuur wordt bereikt door het raam dicht te houden.
Het ventilatiesysteem heeft een capaciteit van 60.000 m3 per uur. In een lokaal wordt de complete luchtinhoud tussen de 6 en 7 keer per uur ververst.

  
Diversen 
 
Vraag: kunt u de mailtjes ook naar het mailadres van mijn man/vrouw sturen? 
Antwoord: wij hanteren 1 mailadres per adres buiten het mailadres van de leerlingen om. Met Magister lopen wij namelijk tegen bepaalde grenzen aan. Bij hoge uitzonderingen en bij echtscheiding van ouders, maken wij een extra mailadres aan. 

Vraag: mogen leerlingen die niet naar school mogen wel naar Youth Alpha, naar Ting of werken in de mediatheek? 
Antwoord: nee, leerlingen die thuis moeten blijven kunnen nu helaas niet op school komen, ook niet voor buitenschoolse activiteiten.   
 
 
 
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.