Jaarverslag 2016

Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2016 van de Passie-scholen in Rotterdam, Utrecht en Wierden.


We sloten 2016 af met het vaststellen van het nieuwe strategisch beleidsplan voor de komende vier jaar. Daarmee richten we nadrukkelijk het vizier naar voren. Het traject richting het nieuwe strategisch beleidsplan zegt veel over het zelfbewustzijn dat onze scholen inmiddels kenmerkt. We hebben een gewaardeerde plek, een goede naam en een rol van betekenis.

Terugkijkend op 2016 realiseer ik me eens te meer dat we als scholen enorm gegroeid zijn. De kwantitatieve groei van de scholen zet door terwijl de kwaliteit onverminderd hoog blijft. De organisatie is op orde, het onderwijs in ontwikkeling. Nieuwe medewerkers willen graag op de Passie werken en nieuwe leerlingen kiezen bewust voor ons onderwijs en onze identiteit.

Ik nodig u uit om in dit jaarverslag vol dankbaarheid mee terug te kijken. En vol vertrouwen vooruit.

Wilt u reageren op de inhoud van dit jaarverslag? Van harte uitgenodigd! Uw opmerkingen en vragen ontvangen wij graag op info@passie.net.
 
Met vriendelijke groet,
Gerard Toonen, bestuurder
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.