Kwaliteit en opbrengsten

We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en stellen ook voor onszelf ambitieuze doelen vast.

 

Elk schooljaar denken we over onze doelen na en maken we plannen om die verder te verwezenlijken. Daarbij kijken we breder dan de eisen die de onderwijsinspectie aan ons stelt. We streven niet alleen naar hoge slagingspercentages en mooie doorstroomcijfers, maar ook naar tevredenheid van leerlingen en ouders over het onderwijs en de vorming die we bieden, en over de organisatie, de communicatie en de sfeer op school.

Goed onderwijs vraagt om goed bestuur

Daarom werkt het bestuur van de Passie volgens de code Goed Onderwijsbestuur. Naleving van deze code draagt eraan bij dat bestuur, directies, toezicht en medezeggenschap hun duidelijk onderscheiden taken vervullen en daarin goed functioneren en samenwerken.
 
Goed bestuur houdt onder andere in dat we op tijd plannen maken, die uitvoeren, nagaan hoe goed dat gaat, daarop bijsturen en vastleggen hoe het beter kan. Op de Passie streven we er steeds naar deze verbetercyclus te doorlopen en dat deel te maken van onze cultuur van besturen en leidinggeven.
 
Opbrengsten
Tot kwaliteit behoort natuurlijk ook dat onze leerlingen goede resultaten behalen. Hieronder zie je bijvoorbeeld de slagingspercentages van de scholen in de afgelopen drie jaar. Op de website scholen op de kaart kun je nog veel meer informatie vinden over onze resultaten.

  2015 2016 2017
Rotterdam      
vmbo-tl 100 100 100
havo 77.6 84 82
vwo 100 92 95
Utrecht      
vmbo-tl 84.2 88 81
havo 89.9 95 84
vwo 96.3 97 97
Wierden      
vmbo-tl 100 100 98
havo 91.4 90 100
vwo 100 100 100
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.