Evangelisch onderwijs dichtbij huis

Evangelisch onderwijs
voor ieder kind in Ede-Noord?

Teken dan vrijblijvend de ouderverklaring!

Teken nu

U geeft met uw handtekening alleen aan dat u achter het initiatief staat om een evangelische basisschool in Ede-Noord te starten. U bent straks niet verplicht uw kind op de Tamboerijn aan te melden.

Hoe tekent u de ouderverklaring?

U kunt de ouderverklaring zelfstandig via DUO ondertekenen, download hier de handleiding. Om een ouderverklaring te tekenen heeft u het burgerservicenummer van uw kind nodig, houdt deze dus bij de hand of neem hem mee.

Heeft u uw kind elders aangemeld of al op school zitten? Geen probleem u kunt de verklaring ook gewoon ondertekenen als blijk van steun voor het evangelisch onderwijs.

Gunt u uw eigen kinderen, de kinderen in Kernhem en de toekomstige kinderen in de wijk, evangelisch onderwijs? Steun ons en teken de ouderverklaring.

Wanneer mag u een ouderverklaring tekenen?

  • U bent de ouder of verzorger van het kind en beslissingsbevoegd.
  • Op 1 november 2023 is uw kind 2 jaar, 3 jaar of 4 jaar oud.
  • Uw kind is woonachtig binnen een straal van 6 km van de nieuwe school. De postcodes die het betreffen vindt u hier.
  • Heeft u meerdere kinderen? Dan kunt u meerdere keren uw handtekeningen zetten.
  • Heeft u uw kind elders aangemeld of al op school zitten? Geen probleem u kunt de verklaring ook gewoon ondertekenen als blijk van steun voor het evangelisch onderwijs.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met Petra Gunnink.
Telefoonnummer: 088 3372713 / 06 47483006
e-mail: pgunnink@passie.net