Klachtenregeling

Bij de Passie gaan we uit van klachtafhandeling op drie niveaus.
 

Het eerste niveau is dat van het rechtstreekse contact tussen de partijen die ontevreden zijn over elkaars functioneren. Ouders bijvoorbeeld worden rechtstreeks in contact gebracht met leerkrachten om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Hierbij kan de mentor bemiddelen. 

Wanneer deze partijen niet tot een aanvaardbare oplossing komen kan de schooldirecteur of sectormanager bemiddelen conform de interne klachtenregeling . Deze bemiddeling vindt pas plaats nadat de klacht schriftelijk is geformuleerd aan de hand van een standaard klachtenformulier en bij de schooldirecteur is ingediend. De klager kan bij het invullen van dit formulier worden bijgestaan door de interne vertrouwenspersoon van de betreffende school.

Wanneer de klacht binnen de organisatie niet naar tevredenheid kan worden opgelost, zal de klager gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van de Klachtenregeling van Verus. De interne vertrouwenspersoon kan hierover informatie verschaffen. Het staat de klager vrij om in geval van klachten over ongewenste intimiteiten, discriminatie of agressie rechtstreeks gebruik te maken van de mogelijkheden van de Klachtenregeling van Verus. Ook ieder ander die gemotiveerd aangeeft zijn klacht buiten de organisatie behandeld te willen hebben, kan rechtstreeks gebruik maken van deze regeling. De klachtenregeling kun je hier downloaden.


Interne contactpersoon 

In het geval van klachten m.b.t . seksuele intimidatie, discriminatie of agressie kunnen een leerling en zijn ouders terecht bij de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon die binnen elke vestiging is aangesteld. De interne contactpersoon functioneert als een luisterend oor en geeft de route aan die gevolgd moet of kan worden. Hieronder zijn de contactgegevens: 

Rotterdam
Anneke Waardenburg awaardenburg@passie.net; telefoon (088) 33 72 737

Wierden
Daniel van Ommen omm@passie.net; telefoon (088) 33 72 720 
Joke Holtrust jholtrust@passie.net; telefoon (088) 33 72 820

Utrecht
Carla van der Poel cvanderpoel@passie.net; telefoon (088) 33 72 800
Esther Jansen ejansen@passie.net; telefoon (088) 33 72 800
André Helder ahelder@passie.net; telefoon (088) 33 72 791 


Externe vertrouwenspersoon 

Als Passie scholen maken we gebruik van de diensten van een externe vertrouwenspersoon die in dienst is bij Hogeschool Viaa in Zwolle. De externe vertrouwenspersoon heeft met name een taak wanneer er in de school sprake is van klachten m.b.t. seksuele intimidatie, discriminatie of agressie. Leerlingen of collega’s die daarvan het slachtoffer worden (en door b.v. de mentor of de zorgcoördinator niet afdoende kunnen worden bijgestaan) kunnen op deze externe vertrouwenspersoon een beroep doen. De externe vertrouwenspersoon helpt en/of bemiddelt. Hij ondersteunt de klager in de te volgen klachtenprocedure.  Op dit moment heeft de heer Henk Grit van Viaa deze functie. Zijn contactgegevens zijn: Mail: h.grit@viaa.nl; tel (038) 425 55 42 of 06 24321661.


Externe klachtencommissie 

Deze gegevens zijn te vinden op www.gcbo.nl.
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.