Medezeggenschap

Medezeggenschap

Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (mr). Het doel van de raad is het zo goed mogelijk laten functioneren van de school, met inspraak van alle belanghebbenden. De belanghebbenden zijn de raad van toezicht, de ouders, de leerlingen en het personeel. Wil je contact opnemen met de mr dan kan dat per mail. Hieronder een overzicht van de mailadressen: 

Mr Utrecht: mru@passie.net
Mr Rotterdam: mrr@passie.net
Mr Wierden: mrw@passie.net
Mr De Rots: klik hier


Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De gmr (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) is het overkoepelend orgaan van de plaatselijke mr-en, dus de mr van de Passie Rotterdam, de mr van de Passie Utrecht en de mr van de Passie Wierden. Het stafbureau in Houten heeft geen eigen mr. De medewerkers van het stafbureau worden vertegenwoordigd door een toehoorder met spreekrecht uit hun midden. 

De gmr houdt zich bezig met zaken die de Passie als geheel betreffen. De leden van de gmr worden gekozen door de plaatselijke mr-en. In de gmr zijn drie geledingen vertegenwoordigd: de leerlingen, de ouders en de medewerkers. De gmr vergadert ongeveer acht keer per jaar. Publieksverslagen van de gmr-vergaderingen kun je opvragen bij gmr@passie.net. Het jaarverslag over 2018 vind je hier.
 
Zo ziet de gmr er momenteel uit:

Medewerkersgeleding 
  • E. Izeboud (Utrecht) - voorzitter
  • R. Blok (Utrecht)
  • H. Bassie (stafbureau)
  • Mw. J. Mos (Rotterdam)
  • Mw. L. Sleeswijk Visser (Wierden)
  • A. van der Vlies (Rotterdam)
  • Mw. C. Wessels (Wierden)
Leerlinggeleding
  • Richleigh Geschiere (Wierden)

Oudergeleding

  • Mw. M. Nies (Wierden) - plaatsvervangend voorzitter
  • Mw. T. Snijder (Rotterdam)
Wil je contact opnemen met de gmr dan kan dat per mail via gmr@passie.net. Contactpersoon is Gertrude van Rhee, ambtelijk secretaris.
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.