Medezeggenschap

Medezeggenschap

Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (mr); het centraal stafbureau heeft een personeels-mr. Het doel van de mr van de school is het zo goed mogelijk laten functioneren van de school, met inspraak van alle belanghebbenden. De belanghebbenden zijn de raad van toezicht, de ouders, de leerlingen en het personeel. Wil je contact opnemen met een mr dan kan dat per mail. Hieronder een overzicht van de mailadressen: 

Mr Utrecht: mru@passie.net
Mr Rotterdam: mrr@passie.net
Mr Wierden: mrw@passie.net
Mr de Rots: mr@ebsderots.nl
Mr de Rank: mr@ebs-derank.nl
Mr de Olijfboom: mr@ekcdeolijfboom.nl


De Passie heeft twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (gmr-en): een voor het voortgezet onderwijs (de vo-gmr) en een voor het primair onderwijs (de po-gmr). Deze gmr-en zijn de overkoepelende organen van de plaatselijke mr-en van de betreffende scholen. De gmr-en behandelen aangelegenheden die van belang zijn voor alle of enkele scholen (de mr-en behandelen aangelegenheden die slechts van belang zijn voor de school waaraan de mr verbonden is). De leden van de gmr-en worden gekozen door hun bijbehorende plaatselijke mr-en.

Wil je contact opnemen met de vo- of de po-gmr (bv. voor het opvragen van publieksverslagen van de gmr-vergaderingen) dan kan dat per mail via gmr@passie.net. Contactpersoon is Gertrude van Rhee, ambtelijk secretaris.

Vo-gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De vo-gmr is het overkoepelend orgaan van de mr van de Passie Rotterdam, de mr van de Passie Utrecht, de mr van de Passie Wierden en de personeels-mr van het centraal stafbureau. In de vo-gmr zijn drie geledingen vertegenwoordigd: de leerlingen, de ouders en de medewerkers. De vo-gmr vergadert ongeveer acht keer per jaar. 
Het jaarverslag over 2020 vind je hier.
 
Zo ziet de gmr er momenteel uit:

Medewerkersgeleding
 • Dhr. E. Izeboud (Utrecht) - voorzitter
 • Dhr. R. Blok (Utrecht)
 • Dhr. H. Bassie (centraal stafbureau)
 • Mw. J. Mos (Rotterdam)
 • Mw. L. Sleeswijk Visser (Wierden)
 • Dhr. Mw. C. Wessels (Wierden)
Leerlinggeleding
 • Richleigh Geschiere (Wierden)
 • Joëlle van Dam (Utrecht)
 • Josephine Vastenhout (Rotterdam)
Oudergeleding
 • Mw. M. Nies (Wierden) - plaatsvervangend voorzitter
 • Mw. T. Snijder (Rotterdam)
 • Dhr. B. de Korte (Utrecht)

Po-gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De po-gmr is het overkoepelend orgaan van de mr van de Rots uit Ede, de mr van de Rank uit Arnhem en de mr van de Olijfboom uit Deventer. In de po-gmr zijn twee geledingen vertegenwoordigd: de ouders en de medewerkers. De po-gmr vergadert ongeveer zes keer per jaar. 
 
Zo ziet de po-gmr er momenteel uit: 

Medewerkersgeleding 
 • Dhr. C. Veurink (Olijfboom) - voorzitter
 • Dhr. M. Dannenberg (Rank)
 • Dhr. J. Garms (Rots) 
Oudergeleding
 • Mw. M. Messelink (Rank) – plaatsvervangend voorzitter
 • Dhr. M. Bron (Rots)
 • Dhr. G. Norde (Olijfboom)
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.