Decanaat

We helpen je bij het kiezen van een vervolgopleiding die bij jou past.


Het decanaat heeft twee doelen:
  1. We helpen jou met kiezen van een passend vakkenpakket voor de bovenbouw mavo, havo, atheneum en gymnasium. Dat hangt samen met je profiel.
  2. We begeleiden je bij het maken van een geschikte keuze voor een vervolgopleiding voor het mbo, hbo en de universiteit.
Zowel in de mentorlessen en decanaatlessen als in de individuele gesprekken, ondersteunen we jouw keuzetraject. Hierbij is je eigen inzet belangrijk. We verwachten een actieve houding bij het zoeken van informatie en het bezoeken van voorlichtingsbijeenkomsten en open dagen van opleidingen.
 
Een keuze maken op jonge leeftijd blijft moeilijk. De decanen moeten er dus alles aan doen om inzicht te krijgen in jouw (verborgen) mogelijkheden en interesses, ook al weet je dat zelf nog niet zo goed. Een manier om hier achter te komen is bijvoorbeeld het afnemen van testen.

Onze vaste decaan is dhr. F. B. Struik, fst@passie.net, kamer 0.13
De decanen in opleiding zijn mevr. van de Velde, mvp@passie.net en mevr. Bol, sbl@passie.net .
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.