Schoolregels

Schoolregels 2019-2020

Gedragswaarden

Op de Passie Rotterdam hebben we de volgende gedragswaarden met elkaar afgesproken. Die gelden voor zowel leerlingen als personeelsleden.

1. We hebben oog voor elkaar en houden de sfeer in de school goed.

2. We zorgen met elkaar voor een positief leerklimaat.

3. We zorgen met elkaar voor een veilige en schone school.

Het gaat erom dat we het met elkaar fijn vinden om op school te zijn. Deze waarden worden daarom praktisch ingevuld met enkele afspraken. Er is voor gekozen om regels die ook in andere documenten1 worden geregeld niet in dit document op te nemen.
 

Afspraken

Algemeen

We respecteren elkaar, we komen voor elkaar op en we helpen elkaar. We accepteren het gezag van leraren en ander schoolpersoneel. We zijn aanspreekbaar op ons gedrag en zijn beleefd en benaderbaar voor anderen.

Onze kleding is niet aanstootgevend2. Hoofddeksels (petten, capuchons) gaan bij binnenkomst in school af.


In de les en in de pauze

 • We zetten ons in voor schoolwerk. We komen voorbereid naar de les, we zijn op tijd, hebben de benodigde spullen bij ons en hebben ons huiswerk gedaan.
 • Je kuntn voor het begin van de lessen en tijdens leswisselingen bij je kluis de benodigde schoolspullen ophalen of opbergen. Na de pauzes gebruiken we ze niet om de lessen van anderen niet te storen.
 • Tijdens de lessen ben je in het lokaal of in stilte aan het werk op een werkeiland. Tijdens een tussenuur of pauze ben je of in stilte aan het werk op een werkeiland of in de aula of op het dakterras. De meubels op de leerwerkpleinen en in de aula blijven op hun plaats staan. 
 • In de pauzes en tussenuren ben je in stilte aan het werk op een werkeiland, of je bent in de aula, op het dakterras of buiten het schoolgebouw, maar niet in de gangen of trappenhuizen.
 • Op het dakterras zijn voldoende zit- en staplekken. Klim niet over de betonnen banken heen naar de doorkijkschermen. 
 • Zijn we tijdens lestijd buiten de school vanwege buitenschoolse activiteiten, dan leven we de gedragswaarden ook uit in de omgeving van de school en in de omgang met andere bewoners in het gebouw.

We geven zelf het goede voorbeeld door:
 • het gebouw en elkaars spullen heel te houden;
 • beschadigingen en defecten te melden bij de facilitaire dienst;
 • alleen gebruik te maken van de nooddeuren op aanwijzing van het schoolpersoneel;
 • onze jassen in onze kluis te doen, over onze fiets (alleen regenkleding) te hangen of gebruik te maken van de kapstokken;
 • anderen aan te spreken op gedrag dat de school vies of onveilig maakt en de sfeer bederft.  

Eten, drinken en roken

Eten en drinken mag alleen in de aula of op het dakterras. Je afval gooi je in de prullenbak. Eten en water drinken in de lokalen mag na toestemming van de docent. We zijn een kauwgum- en rookvrije school. Op de kade kan eventueel gerookt worden.
 

Digitale apparatuur

We gebruiken onze mobiele telefoons en andere digitale apparaten wanneer dit gepast is. We respecteren de privacy van medeleerlingen en personeel bij het maken van foto’s en/of filmopnames en publiceren dit alleen na toestemming van de betrokken persoon/personen. Aan het begin van de les doe je je telefoon in de daarvoor bestemde telefoontas, tenzij de docent opdracht geeft voor functioneel gebruik van de telefoon tijdens de les. Telefoneren en het gebruik van andere social media mag in de aula of buiten. Het geluid staat in het schoolgebouw en op het dakterras standaard uit. We gebruiken social media op een manier die past bij de christelijke identiteit van de school en op een manier die past bij de gedragswaarden.3


Fietsenkelder

Wanneer je gebruik maakt van de fietsenkelder:

 • stap je voor de deur van je fiets af
 • open je de deur met je schoolpas
 • plaats je je fiets in de fietsgoot en loop je (links!) rustig naar beneden
 • loop je door naar de fietsenrekken
 • plaats je je fiets in het fietsenrek (bovenbouw bovenin, onderbouw onderin)
 • loop je terug naar de trap en ga je links (!) omhoog
 • wandel je om het gebouw naar de hoofdingang.  

Toiletgebruik

Het toilet mag je in pauzes, tijdens leswisselingen en tussenuren gebruiken. Tijdens de les na toestemming van de docent. Uiteraard houden we de toiletten schoon.
 

Liftgebruik

Met onderbouwing van een doktersverklaring is het mogelijk om gebruik te maken van de lift.


1:Te denken valt aan uitstuur- en verzuimprotocollen, leerlingenstatuut en dergelijke.
2: Onder aanstootgevend wordt onder meer verstaan dat buik, billen en boezem zijn bedekt.
3: Er is binnen de Passie scholen een officieel social media protocol vastgesteld.

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.