Examenleerlingen

Inleveren oude boeken

 1. Ouders en leerlingen ontvangen ruim voor de inleverdag het inleverformulier in tweevoud per post, inclusief een duidelijke instructie. 
 2. De leerling vult vooraf beide formulieren in en geeft aan welke boeken ontbreken of niet meer bruikbaar zijn. We vragen alleen de boeken in te leveren die op het formulier staan (op het inleverformulier kunnen ook afgeschreven boeken staan. Dit zijn boeken die verouderd zijn – je mag ze houden of weggooien). De leerling neemt beide formulieren mee naar de inleverdag.
 3. Sorteer de boeken in volgorde zoals op het inleverformulier is aangegeven.
 4. Dit boekenpakket  lever je samen met het inleverformulier in op donderdag 7 juli 2022 in de aula bij een medewerker van Van Dijk. 
 5. De leerling komt op de afgesproken roostertijd (zie  InleverroosterVanDijk) de aula in, legt één inleverformulier in de bak en laat het tweede formulier afstempelen door VanDijk.
 6. Vervolgens legt de leerling zelf zijn/haar boeken in de rolcontainer.
 7. Het afstempelen van het formulier is belangrijk. Hiermee heeft de leerling een bewijs dat hij/zij de boeken heeft afgegeven aan VanDijk.
 8. Ter plekke wordt er alleen een steekproefsgewijze controle op de kwaliteit en aanwezigheid van boeken gedaan.
 9. Alle andere boeken (dus de niet-Van Dijk boeken) lever je in bij de docent van het vak tijdens een van de laatste lessen. 
 10. Ook als je bent blijven zitten, lever je je boeken in. Vervolgens bestel je een nieuw boekenpakket via de website van Van Dijk.
 11. Als je op de inleverdag ziek bent of om een andere reden afwezig, dan kun je je boeken door iemand anders laten inleveren – als het inleverformulier er maar bij zit. 
 12. Je kunt je boekenpakket niet eerder of later laten innemen door een docent of mentor, of door iemand van de administratie. 
 13. Als je op donderdag 7 juli te laat bent met het inleveren van je boeken, moet je ze zelf opsturen (zie volgend punt). 
 14. Je kunt je boeken ook zelf opsturen naar Van Dijk. Stuur ze dan naar: vandijk.nl, afd. Retouren, Postbus 23, 8260 AA Kampen.
 15. Vermeld altijd duidelijk je naam, adres en klantnummer. Vraag een verzendbewijs bij het postkantoor en bewaar dat tot Van Dijk heeft gemeld dat de boeken verwerkt zijn.
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.