Inleveren oude boeken

Inleveren oude boeken

 1. Jij (en je ouders) ontvangen ruim voor de inleverdag het inleverformulier in tweevoud per post, inclusief een duidelijke instructie. Volg deze instructie nauwgezet op!
 2. Dit boekenpakket  lever je samen met het inleverformulier in op donderdag 7 juli 2022 in de aula bij een medewerker van Van Dijk. 
 3. Je komt op de afgesproken roostertijd (zie  InleverroosterVanDijk) de aula in.
 4. Vervolgens leg je zelf je boeken in de rolcontainer.
 5. Door Corona kunnen de boeken niet op school worden gecontroleerd. De controle vindt later bij Van Dijk plaats. Jij ontvangt hierdoor dus geen stempel op je inleverformulier.
 6. Zodra Van Dijk jouw pakket heeft verwerkt, ontvangen jij en je ouder(s) een mail waarin staat hoe Van Dijk de inlevering heeft verwerkt. Dat is dus niet dezelfde avond, maar duurt een aantal dagen.
 7. Alle andere boeken (dus de niet-Van Dijk boeken) lever je ook op donderdag 7 juli in op school. Er zal een aparte tafel staan waarop je de boeken kan achterlaten.  
 8. Ook als je bent blijven zitten, lever je je boeken in. Vervolgens bestel je een nieuw boekenpakket via de website van Van Dijk.
 9. Als je op de inleverdag ziek bent of om een andere reden afwezig, dan kun je je boeken door iemand anders laten inleveren – als het inleverformulier er maar bij zit
 10. Je kunt je boekenpakket niet eerder of later laten innemen door een docent of mentor, of door iemand van de administratie. 
 11. Als je op donderdag 7 juli te laat bent met het inleveren van je boeken, moet je ze zelf opsturen (zie volgend punt). 
 12. Je kunt je boeken ook zelf opsturen naar Van Dijk. Stuur ze dan naar: vandijk.nl, afd. Retouren, Postbus 23, 8260 AA Kampen.
  Vermeld altijd duidelijk je naam, adres en klantnummer. Vraag een verzendbewijs bij het postkantoor en bewaar dat tot Van Dijk heeft gemeld dat de boeken verwerkt zijn.
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.