Personeel


 

Inleveren oude “niet-Van Dijk” boeken

 1. Als leerlingen boeken gebruiken die niet van Van Dijk zijn, moeten zij die bij de vakdocent inleveren tijdens de voorlaatste les.
 2. De vakdocent, c.q. vakgroep zorgt voor adequate opslag van de boeken.
 3. Maak a.u.b. een plan in welk lesuur ze deze boeken moeten inleveren en communiceer dit tijdig met de leerlingen. Let op:
  - Toetsweek woensdag 3 juli t/m woensdag 10 juli
  - Sportdag donderdag 11 juli

Inleveren oude “Van Dijk” boeken

 1. Aan het eind van het schooljaar ontvangen de leerlingen van Van Dijk.nl per e-mail een inleverformulier. Hierop staat welke boeken ze moeten inleveren.
 2. Op het inleverformulier staan geen afgeschreven boeken. Dit zijn boeken die ‘op’ gebruikt zijn – de leerling mag ze houden of weggooien.
 3. Hij/zij legt de boeken (zonder kaftpapier en blaadjes) in de volgorde van het inleverformulier op een stapel. Handig: klaar leggen in kluisje.
 4. Dit boekenpakket levert de leerling samen met het inleverformulier in op donderdag 18 juli 2019 tussen 09:00 en 16:15 uur (zie rooster) in de aula bij een medewerker van Van Dijk.
 5. Ook als een leerling is blijven zitten, levert hij de boeken in. Vervolgens bestelt hij een nieuw boekenpakket via de website van Van Dijk.
 6. Stel de leerling is op de inleverdag ziek of om een andere reden afwezig, dan kan hij de boeken door iemand anders laten inleveren – als het inleverformulier er maar bij zit.
 7. Een leerling kan het boekenpakket niet eerder laten innemen door een docent of mentor, of door iemand van de administratie.
 8. Als een leerling op donderdag 18 juli te laat is met het inleveren van je boeken, moet hij/zij ze zelf opsturen (zie volgend punt)
 9. Men kan de boeken ook zelf opsturen naar Van Dijk:Van Dijk.nl, afd. Retouren, Postbus 23, 8260 AA Kampen.
 10. Met duidelijke vermelding van naam, adres en klantnummer. Advies: vraag een verzendbewijs bij het postkantoor en bewaar dat tot Van Dijk heeft gemeld dat de boeken verwerkt zijn.

Bestellen nieuwe boeken

 1. Vanaf vrijdag 12 juli kunnen de leerlingen boeken bestellen op de website van Van Dijk:
  De volgende gegevens heb je nodig om in te vullen:
  →   Rotterdam
  →   De Passie vo Rotterdam avo 2019-2020

  De leerling moet natuurlijk weten naar welke klas en welk niveau hij het nieuwe schooljaar gaat. Dit moet duidelijk op het eindrapport vermeld worden. Anders bestelt hij misschien het verkeerde boekenpakket! Op de website van Van Dijk staan de volgende mogelijkheden:

Klas 1A – 1 vmbo-tl

Klas 1B – 1 vmbo-tl/havo [boekenpakket havo!]

Klas 1C en 1D – 1 havo/vwo [boekenpakket vwo!]

Klas 1E – 1 vwo (ath./gymn.)

Klas 2A en 2B – 2 vmbo-tl     

Klas 2C en 2D – 2 havo

Klas 2E – 2 vwo (ath.)

Klas 2F – 2 vwo (ath./gymn.)

Klas 3A en 3B – 3 vmbo-tl

Klas 3C en 3D – 3 havo

Klas 3E – 3 vwo (ath.)

Klas 3F – 3 vwo (ath./gymn.)

Klas 4A en 4B – 4 vmbo-tl

Klas 4C en 4D – 4 havo

Klas 4E en 4F – 4 vwo (ath./gymn.)

Klas 5A en 5B – 5 havo

Klas 5C – 5 vwo (ath./gymn.)

Klas 6A – 6 vwo (ath./gymn.)

 1. Als een leerling in het nieuwe schooljaar te maken krijgt met keuzevakken, dan moet hij natuurlijk precies weten welke vakken dat zijn – anders kan hij niet de juiste boeken bestellen.
 2. Het boekenpakket wordt uiterlijk in de laatste vakantieweek door Van Dijk bij de leerling thuis bezorgd. Dit lukt als de boeken uiterlijk zondag 20 juli 2019 zijn besteld.
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.