Personeel


 

Inleveren oude “niet-Van Dijk” boeken

 1. Als leerlingen boeken gebruiken die niet van Van Dijk zijn, moeten zij die bij de vakdocent inleveren tijdens de voorlaatste les.
 2. De vakdocent, c.q. vakgroep zorgt voor adequate opslag van de boeken.
 3. Maak a.u.b. een plan in welk lesuur ze deze boeken moeten inleveren en communiceer dit tijdig met de leerlingen. Let op:
  - Toetsweek woensdag 30 juni t/m woensdag 7 juli
  - Sportdag donderdag 8 juli

Inleveren oude “Van Dijk” boeken

 1. Ouders en leerlingen ontvangen ruim voor de inleverdag het inleverformulier in tweevoud per post, inclusief een duidelijke instructie. 
 2. De leerling vult vooraf beide formulieren in en geeft aan welke boeken ontbreken of niet meer bruikbaar zijn. Van Dijk vraagt alleen de boeken in te leveren die op het formulier staan (Op het inleverformulier kunnen ook afgeschreven boeken staan. Dit zijn boeken die verouderd zijn – de leerlingen mogen ze houden of weggooien). De leerling neemt beide formulieren mee naar de inleverdag.
 3. De leerlingen sorteren de boeken in volgorde zoals op het inleverformulier is aangegeven.
 4. Dit boekenpakket leveren de leerlingen samen met het inleverformulier in op donderdag 15 juli 2021 in de aula bij een medewerker van Van Dijk. 
 5. De leerling komt op de afgesproken roostertijd (zie  InleverroosterVanDijk) de aula in, legt één inleverformulier in de bak en laat het tweede formulier afstempelen door VanDijk.
 6. Vervolgens legt de leerling zelf zijn/haar boeken in de rolcontainer.
 7. Het afstempelen van het formulier is belangrijk. Hiermee heeft de leerling een bewijs dat hij/zij de boeken heeft afgegeven aan VanDijk.
 8. Ter plekke wordt er alleen een steekproefsgewijze controle op de kwaliteit en aanwezigheid van boeken gedaan.
 9. Ook als leerlingen zijn blijven zitten, leveren de leerlingen hun boeken in. Vervolgens bestellen de leerlingen een nieuw boekenpakket via de website van Van Dijk.
 10. Als leerlingen op de inleverdag ziek zijn of om een andere reden afwezig zijn, dan kunnen zij hun boeken door iemand anders laten inleveren – als het inleverformulier er maar bij zit. 
 11. Leerlingen kunnen het boekenpakket niet eerder of later laten innemen door een docent of mentor, of door iemand van de administratie. 
 12. Als leerlingen op donderdag 15 juli te laat zijn met het inleveren van hun boeken, moeten de leerlingen het boekenpakket zelf opsturen. Zij sturen het boekenpakket dan naar vandijk.nl, afd. Retouren, Postbus 23, 8260 AA Kampen. Leerlingen moeten duidelijk hun naam, adres en klantnummer weergeven en moeten vragen om een verzendbewijs bij het postkantoor. Het verzendbewijs moeten de leerlingen bewaren tot Van Dijk heeft gemeld dat de boeken verwerkt zijn.

Bestellen nieuwe boeken

 1. Vanaf donderdag 1 juli kunnen leerlingen boeken bestellen op de website van Van Dijk
 2. De volgende gegevens hebben de leerlingen nodig om in te vullen :
         →   Rotterdam
         →   De Passie vo Rotterdam avo 2021-2022
 1. Leerlingen moeten natuurlijk precies weten naar welke klas en welk niveau zij het nieuwe schooljaar gaan. Dit staat ook op het eindrapport vermeld. Op de website van Van Dijk staan de volgende mogelijkheden:
Klas 1A – 1 vmbo-tl

Klas 1B – 1 vmbo-tl/havo

Klas 1C  – 1 havo/vwo (ath.)

Klas 1D - 1 vwo (ath./gymn.)

Klas 1E – 1 vwo (ath./gymn.)

Klas 2A  – 2 vmbo-tl     

Klas 2B - 2 vmbo-tl/havo

Klas 2C – 2 havo/vwo (ath.)

Klas 2D - 2 vwo (ath.)

Klas 2E – 2 vwo (ath./gymn.)

Klas 3A en 3B – 3 vmbo-tl

Klas 3C en 3D – 3 havo

Klas 3E – 3 vwo (ath.)

Klas 3F – 3 vwo (ath./gymn.)

Klas 4A en 4B – 4 vmbo-tl

Klas 4C en 4D – 4 havo

Klas 4E en 4F – 4 vwo (ath./gymn.)

Klas 5A, 5B en 5C – 5 havo

Klas 5D en 5E – 5 vwo (ath./gymn.)

Klas 6A – 6 vwo (ath./gymn.)
 1. Als leerlingen in het nieuwe schooljaar te maken krijgen met keuzevakken, dan moeten zij natuurlijk wel precies weten welke vakken dat zijn – anders kunnen zij niet de juiste boeken bestellen,
 2. Het boekenpakket wordt uiterlijk in de laatste vakantieweek door Van Dijk bij de leerlingen thuis bezorgd. Dit lukt als de leerlingen hun boeken uiterlijk zondag 18 juli 2021 hebt besteld.
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.