Coronamaatregelen

Het coronavirus heeft de afgelopen schooljaren grote impact gehad op het onderwijs. Daarom heeft de overheid maatregelen genomen voor het examenjaar 2022. Deze maatregelen zijn gericht op het creëren van meer tijd en flexibiliteit rond het eindexamen voor leerlingen.
 
D&P (vmbo)
Het vak D&P (dienstverlening & producten) zal dit jaar niet worden afgesloten met een Centraal Examen maar met een schoolexamen. Wel maken de leerlingen de officiële eindexamens in april, maar deze tellen mee als een schoolexamencijfer.
 
Extra tijdvak en extra herkansing
Dit jaar mogen de kandidaten de centrale examens spreiden over twee tijdvakken: tijdvak 1 en 2.
In plaats van één krijgen de leerlingen twee herkansingen. Die mogen worden afgelegd in tijdvak 2 en/of 3. Een leerling mag een vak maar één keer herkansen.

Examens in het eerste, tweede en derde tijdvak
Vóór 22 april mogen de examenkandidaten kiezen voor welke vakken zij eindexamen willen doen in het eerste of tweede tijdvak. Daarna beslist de school daarover.
T/m 8 april kunnen de kandidaten hun keuzes opgeven via het onderdeel Tijdvakkeuze in de Magister App. Daarna moet een examenkandidaat een e-mail sturen naar de examensecretaris, mevrouw Schoneveld (mso@passie.net). Als een kandidaat niets laat weten worden alle examens ingepland in tijdvak 1.
 
Vak wegduimen
Als het nodig is om een leerling te laten slagen, mag er één vak buiten beschouwing worden gelaten. Dit mag echter geen kernvak zijn. Op het vmbo is Nederlands een kernvak, op havo en vwo zijn dit Nederlands, Engels en wiskunde.
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.