Decanaat

Het decanaat helpt bij het kiezen van een passende vervolgopleiding.


Het decanaat heeft twee doelen:
  • We helpen bij het kiezen van een passend vakkenpakket voor de bovenbouw vmbo-tl, havo, atheneum en gymnasium. Dat hangt samen met het profiel dat een leerling kiest.
  • We begeleiden bij het maken van een geschikte keuze voor een vervolgopleiding voor het mbo, hbo en de universiteit.
Zowel in de mentorlessen en decanaatlessen als in de individuele gesprekken, ondersteunen we het keuzetraject op een professionele manier. Hierbij is ook de eigen inzet van de leerling belangrijk. We verwachten een actieve houding bij het zoeken van informatie en het bezoeken van voorlichtingsbijeenkomsten en open dagen van opleidingen.
 
Een keuze maken op jonge leeftijd blijft moeilijk. De decanen moeten er dus alles aan doen om inzicht te krijgen in de (verborgen) mogelijkheden en de interesse van de leerlingen, ook al weten die dat zelf nog niet zo goed. Een manier om hier achter te komen is bijvoorbeeld het afnemen van testen.

Onze decanen zijn:

mevr. van de Velde, mvp@passie.net voor vmbo
mevr. Kwint, ckw@passie.net voor havo
mevr. Schoneveld, mso@passie.net voor vwo

Je kunt de decanen vinden in het kantoor tegenover lokaal 2.05
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.