Toets- en cijferbeleid

Het afnemen van toetsen moet eenduidig en zorgvuldig zijn.


Dit document beschrijft de wijze waarop dat in onze school gebeurt. Het toetsprotocol haakt aan bij het leerlingenstatuut. 

Hier treft u de overgangsrichtlijnen 2020-2021.
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.