Ziekmelden en verlof

Het is belangrijk dat leerlingen aanwezig zijn bij de lessen en activiteiten van school. Natuurlijk kan het gebeuren dat uw kind een keer te laat is, ziekgemeld moet worden of om een andere reden niet aanwezig kan zijn. Het is daarom goed om op de hoogte te zijn van de regels die school hanteert wat betreft het verzuim van leerlingen. Deze regels vloeien voort uit de Leerplichtwet.

Het is van belang dat u regelmatig het aanwezigheidsoverzicht van uw kind in Magister controleert. Mocht een absentie- / presentiemelding niet kloppen, neemt u dan contact op met de verzuimadministratie via telefoonnummer 088 - 3372730 of stuur een bericht naar: verzuimrotterdam@passie.net.

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.