Kortdurend bijzonder verlof

Kortdurend verlof is verlof van maximaal 1 dag. Er kan verlof aangevraagd worden voor een:
 • Bruiloft
 • Jubileum
 • Begrafenis
 • Religieuze feestdagen
 • Oriëntatie Studiekeuze
 • Theorie-examen, Tussentijdse toets of een Rijexamen. (Zie onderaan deze pagina voor de voorwaarden)
Alle andere dan de genoemde redenen die door ouders worden aangedragen voor verlof worden afgewezen. Een verzoek wordt bijvoorbeeld afgewezen als het gaat om:
 • Vakanties buiten de vastgestelde vakanties – laag seizoen – lang weekend vrij
 • Het aanvragen of ophalen van een paspoort of id kaart
 • Voor vakantie omdat andere gezinsleden vrij hebben (vakantiespreiding)
 • Eerder vertrekken naar of later terugkeren van uw vakantieadres in verband met (verkeers-)drukte
 • Voor familiebezoek in het buitenland
 • Goedkopere vliegtickets
 • Het ophalen van familie op bijv. Schiphol
 • Het meereizen met anderen (bijv. naar een jeugdweekend)
 • Jeugdweekend (van de kerk) niet op vrijdag eerder weg – of op maandag later beginnen
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband
 • Verhuizing: voor een verhuizing binnen de eigen woonplaats wordt geen verlof verleend!
 • Iedere andere reden van dien aard
Hoe gaat het in zijn werk?
 • Aanvragen voor bijzonder verlof moeten minimaal één week van tevoren worden ingediend bij de receptie (met uitzondering van een begrafenis).
 • Alle aanvragen voor bijzonder verlof worden via het formulier 'Aanvraag bijzonder verlof' gedaan. Dit formulier kan van de website gedownload worden of bij de receptie worden opgehaald.
 • Een kopie van de uitnodiging, de trouwkaart, de rouwkaart, of een bewijs van deelname aan een meeloopdag moet hier worden bijgevoegd.
 • Aanvragen via andere kanalen (briefjes/telefoontjes/mailtjes) en zonder bewijs worden niet in behandeling genomen.
 • Bij akkoord wordt de aanvraag verwerkt en geregistreerd in Magister.
 • Bij afwijzing ontvangen je ouders daarvan bericht via de verzuimcoördinator.
 • De aanvraag wordt weer opgehaald door de leerling bij verzuimcoördinator.
 • Ongeoorloofde afwezigheid van een leerling moet door ons gemeld worden aan de leerplichtambtenaar.

Verlof voor een theorie-examen, tussentijdse toets of een rijexamen

In principe mag een leerling verlof voor een theorie-examen, tussentijdse toets (gedeelte van een rij-examen) of een rij-examen. Dit is namelijk niet altijd buiten schooltijd te plannen, omdat een leerling afhankelijk is van tijden van het CBR. De rijschoolhouder kan via de site van het CBR een afspraak plannen voor een examen of toets. De rijschoolhouder gaat dan in overleg met de leerling of de leerling op deze tijd ook daadwerkelijk kan.
 
Let op!! De leerling is er zelf verantwoordelijk voor om geen rij-examen, theorie-examen of tussentijdse toets tijdens toetsen op school of andere belangrijke schoolmomenten te plannen. De leerling houdt ook rekening met zo min mogelijk tijdsverlies op school (dus aan het begin van de dag/einde van de dag). Als toetsen van school van te voren bekend zijn (zeker in bijvoorbeeld toetsweken), dan gaan de schooltoetsen altijd voor!
 
Als de leerling een toets gemist heeft doordat hij/zij op die tijd een afspraak bij het CBR heeft gemaakt, loopt hij/zij de kans dat een toets niet herkanst mag worden.
 
Omdat een eenmaal gemaakte afspraak bij het CBR vast staat en ook moeten worden betaald, kan de leerling een toets die op een later moment pas opgegeven wordt natuurlijk niet maken. De leerling moet dan wel kunnen aantonen wanneer de afspraak met het CBR gemaakt is en is zelf verantwoordelijk dat hij/zij de gemiste toets inhaalt. 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.