Terugkomen

Terugkomafspraken
Mocht blijken  dat een leerling geen goede reden heeft voor zijn / haar absentie dan worden er terugkomuren ingepland. Vanaf 3x TO (te laat ongeoorloofd) wordt er één terugkom-uur ingepland, bij één lesuur AO (absent ongeoorloofd) zijn dat 2 terugkomuren. We spreken dit samen met de leerling af, dus uw kind is hier altijd van op de hoogte. U en uw kind kunnen de gemaakte afspraken in zijn / haar Magister rooster terugvinden.  Deze terugkomuren zijn verplicht. Als uw kind afwezig is zonder een geldige reden dan worden de uren verdubbeld.
 
Terugkomen en ziekte / lesuitval
Als uw kind niet in de terugkomklas kan zijn door bijvoorbeeld ziekte of veel lesuitval, dan kunt u mailen naar verzuimrotterdam@passie.net. Zodra uw kind weer op school is, wordt hij/zij zo snel mogelijk verwacht bij de verzuimadministratie en dan verzetten we de terugkomuren. Uw kind is er zelf voor verantwoordelijk dat dit geregeld wordt.
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.