Te laat in de les

Een leerling die te laat in de les komt, wordt  door de docent standaard op Te laat Ongeoorloofd (TO)  gezet. U kunt dit zien in het aanwezigheidsoverzicht van uw kind in Magister.

De school begint om 08.45 uur. We verwachten dat uw kind op tijd van huis vertrekt. Zoek  zo nodig samen met uw kind de beste vertrektijd en reisroute uit. Vertragingen in het openbaar vervoer komen helaas voor. Het is wijs om hier rekening mee te houden door een trein / bus / metro eerder te nemen. Als uw kind op de fiets komt, is het van belang om op de weersomstandigheden te anticiperen. Ook is het verstandig dat uw zoon/dochter elke avond naar het rooster voor de volgende dag kijkt of er roosterwijzigingen zijn doorgevoerd.

Verslapen is geen geoorloofde reden om afwezig te zijn of te laat te komen. Het is wel fijn als u ons hiervan op de hoogte stelt zodat we weten dat uw kind later komt.
 
Ook als uw kind door u met de auto naar school wordt gebracht, is het van belang dat uw kind op tijd op school komt. Houdt hierbij filevorming in de gaten en plan indien nodig extra reistijd in.

Te laat door overmacht
Uiteraard zijn er ook  situaties waarbij sprake is van overmacht door bijvoorbeeld vertragingen binnen het openbaar vervoer of een ongeluk op de weg. In dat geval vragen we u als ouder(s) / verzorger(s) dit door te geven aan de receptie. Dit voorkomt dat uw kind een te laat ongeoorloofd melding krijgt.

Melden bij de verzuimadministratie
Bij elke te laat ongeoorloofd melding is het de bedoeling dat uw kind zich zo snel mogelijk meldt bij de verzuimadministratie. Uiterlijk vóór de volgende dag 12:00 uur.

Goed om te weten
Als uw kind in de afgelopen week een ongeoorloofde absentiemelding heeft, ontvang u hierover op vrijdagmiddag een e-mail.

Vanaf  3x TO wordt er samen met uw kind een terugkomuur ingepland.

Bij  9x TO neemt de verzuimcoördinator telefonisch contact met u op om u hiervan persoonlijk op de hoogte te brengen. Daarbij wordt aangegeven dat bij het oplopen van het ongeoorloofd verzuim, uw kind gemeld wordt bij Leerplicht.

Bij 12x TO volgt de eerste leerplichtmelding.
Bij 15x TO volgt een tweede leerpichtmelding.

Te laat-pas
Sommige leerlingen hebben een lange reisafstand naar school. Als school hebben we de regel dat leerlingen niet eerder dan 7.00 uur hoeven te vertrekken. Leerlingen die met behulp van een reistijdenoverzicht (ov9292.nl) kunnen aantonen dat ze vóór 7.00 uur de deur uit moeten om op tijd op school te zijn, kunnen een te laat-pas aanvragen bij de verzuimadministratie. De pas is geldig tot 9.00 uur. 
 

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.