Ziekmelden

Geeft u ingeval van een ziekmelding dit tussen 8.00 en 8.30 uur aan de receptie door, ook als uw kind het eerste uur vrij is. U kunt bellen naar 088-3372730 of mailen naar receptierotterdam@passie.net. Vermeld hierbij de naam, klas en reden van afwezigheid.  Een leerling mag niet zichzelf ziekmelden.


Ziek tijdens de toetweek
Tijdens een toetsweek is het de bedoeling dat u uw kind elke dag opnieuw ziek meldt. Bij reguliere lesdagen is het voldoende om dit alleen de op eerste ziektedag van de week  door te geven.
 
Na het weekend nog steeds ziek
Is uw kind na het weekend nog ziek, dan ontvangen we graag op maandagochtend opnieuw een melding.
 
Ziek geworden op school
Wanneer uw kind niet lekker wordt op school, moet hij / zij zich ziekmelden bij de receptie. Uw kind mag pas naar huis wanneer de receptiemedewerker contact heeft gehad met ouder(s) en/of verzorger(s) en u toestemming heeft gegeven dat uw kind naar huis mag. 

Blessure en de gymles
Heeft uw kind een blessure of is er een andere reden waardoor het lastig is om mee te gymmen, dan verwachten we dat uw kind wél bij de gymles aanwezig is. Waar mogelijk wordt een andere taak of opdracht gegeven. Wanneer uw kind niet aanwezig is in de gymles, dan voeren we dit in Magister in als ongeoorloofd absent. Neemt u bij langdurige of ernstige blessures contact op met de gymdocent. Deze zal in overleg met de sectorleider individuele afspraken maken met de leerling.
 

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.