Onderwijsprestaties

Vensters voor verantwoording

 
Onze school neemt deel aan het project Vensters voor verantwoording, een project waarbij veel cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld in één systeem. Deze informatie is afkomstig van de onderwijsinspectie, het Ministerie van OC&W en van de scholen zelf. Vensters voor verantwoording biedt onze school een instrument om op betrouwbare basis in gesprek te gaan met ouders, leerlingen en medewerkers. U vindt de gegevens op de website van www.scholenopdekaart.nl.

Onderwijskwaliteit


 Op grond van het kwaliteitsonderzoek door de inspectie is gebleken dat de kwaliteit van het onderwijs op de Passie Rotterdam goed is voor alle afdelingen. . De kwaliteitskaart toont voor alle indicatoren dat de Passie boven de gestelde norm scoort. De onderwijsresultaten op het vmbo-tl zijn bijzonder te noemen. Deze is al jaren achter elkaar zeer goed.
 

Slagingspercentages

  2017 2018 2019 3-jaars gemiddelde
vmbo-tl 100 98 90 96
havo 82 81 95 86
vwo 95 86 100 94

 
 

Overgangsrichtlijnen

 
Jaarlijks worden beslissingen genomen over bevorderingen van leerlingen waarbij de overgangsrichtlijnen de basis zijn. Deze zijn gebaseerd op de landelijke slaag- en zakregeling voor de eindexamens vmbo-tl, havo en vwo. Deze zijn vertaald naar de verschillende niveaus en leerjaren. Het volledig overzicht van de overgangsrichtlijnen en de opstroom/afstroom naar een ander niveau vindt u op de website.
 

Rapport

Elk rapport geeft een voortschrijdend gemiddelde weer vanaf het begin van de cursus tot aan het moment van rapporteren. Het eindrapport aan het einde van het jaar is het gemiddelde van alle cijfers van het hele cursusjaar.
 
 
 
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.