Ons onderwijsaanbod

De Passie is een school voor voortgezet onderwijs en biedt haar leerlingen een vmbo -, havo- of vwo-opleiding. De bestemming van onze leerlingen is onze passie! Daarom geven we kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Dat is voor ons betekenisvol onderwijs wat leerlingen voorbereidt op hun toekomst. De resultaten van ons onderwijs zijn hoog. We hebben oog voor de eigenheid van iedere leerling en sluiten daar binnen de klassikale setting op aan.

 
De docenten op de Passie dragen in hun lessen niet alleen kennis over, maar proberen ook een vuur te ontsteken bij de leerling. De docent voegt een diepere dimensie toe aan het onderwijs en is gericht op de persoonlijke vorming van de leerling. Ons verlangen is dat elke leerling de school verlaat met een diploma en een helder beeld van zijn bestemming, van zijn talenten en hoe hij die voor zijn Schepper in wil zetten.

Vmbo-tl

Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het vmbo kent vier leerwegen:
-           basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
-           kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
-           gemengde leerweg (GL)
-           theoretische leerweg (TL)
Elke opleiding kent vier leerjaren en de leerling mag er in principe maximaal vijf jaar over doen om een diploma te behalen. Op de Passie Rotterdam hebben we de laatstgenoemde leerweg van het vmbo in huis: de theoretische leerweg.  De leerling krijgt in deze theoretische leerweg van alles aangeboden om op het mbo de opleiding van het door hem/haar gewenste beroep te kiezen. Ook is doorstroming naar een havo opleiding een prima optie.
 

Lwoo

Bijzonder is dat we binnen de theoretische leerweg ondersteuning bieden aan leerlingen die wel het vmbo-tl niveau aankunnen, maar daarbij extra zorg nodig hebben, of een lwoo- beschikking hebben. Ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit het volgen van remedial teaching uren of wekelijkse begeleidingsgesprekken. Zo kan een leerling met een beperking of achterstand toch dit diploma behalen.
 

Beroepsvoorbereidende stage

In leerjaar 3 voer je een zogenaamde beroep oriënterende stage uit. Deze stage is bedoeld om je kennis te laten maken met een beroep. Je loopt één (havo en vwo) of twee (vmbo-tl) weken stage bij een bedrijf. Je krijgt voor elke dag opdrachten mee. Als afsluiting maak je een verslag. In principe zoek je jouw eigen stageplek. Lukt dit niet? Dan helpen we je bij het zoeken van een goede plek.
 

Profielkeuze in vmbo-tl

Aan het einde van klas drie kiest de leerling een profiel: Landbouw, Techniek, Zorg en welzijn of Economie. Voor elk profiel zijn enkele vakken verplicht opgenomen in het examenpakket. De lessentabel voor leerjaar drie is zo samengesteld, dat de leerling in klas vier in principe nog elk profiel kan kiezen. Om de profielkeuze zo goed mogelijk voor te bereiden, volgen de leerlingen vanaf het tweede leerjaar een LOB-traject (Loopbaan Oriëntatie en Beroep).
 

Examen in meer dan zes vakken

Op de Passie kan de leerling in klas drie één vak meer volgen dan wettelijk verplicht is. In klas 4 doen de meeste leerlingen dan ook examen in zeven vakken (normaal zes) en sommigen zelfs in acht vakken. Het is mogelijk de vakken zo te kiezen, dat een leerling in meerdere sectoren examen kan doen.
 
 

PassieOpstroomProgramma

Het volgen van extra vakken is ook interessant voor leerlingen die doorstromen naar het havo.
Zij volgen eerst het vmbo, doen examen in zeven of acht vakken en stromen dan kansrijker door naar klas 4 van het havo. Bij doorstroom naar het havo wordt een speciaal opstroomprogramma aangeboden, zodat de leerling goed is voorbereid op het havo.

Havo

Het havo bereidt de leerling voor op een overstap naar het hoger beroepsonderwijs. Een belangrijk aandachtspunt is het aanleren van zelfstandigheid terwijl zij in verbondenheid samenwerken met klasgenoten. Zo ontdekt de leerling waar hij/zij goed in is. De leerling kan zo aan de slag om straks op het hbo of aanverwante opleiding een studie voor zijn/haar beroep te kiezen. Daarnaast behoort het naast diverse projectmiddagen en excursies, tot de mogelijkheden om modules filosofie te volgen, of vakken op vwo niveau af te sluiten.

Vwo (atheneum en gymnasium)

Het vwo bereidt de leerling voor op een vervolgstudie in het wetenschappelijk onderwijs. We dagen de leerling uit om zijn/haar intellectuele en creatieve talenten te ontwikkelen. Een vervolgstudie vraagt om gedegen kennis, maar vooral ook een zelfstandige en nieuwsgierige instelling van de leerling. Het vwo biedt de leerling volop mogelijkheden om zich breed te ontwikkelen: vakken in een hoger leerjaar, projectmiddagen, excursies, en de mogelijkheid om, naast het reguliere programma, modules te volgen aan een universiteit. We zien het als een uitdaging de leerling vanuit de Bijbel en de christelijke traditie na te laten denken over de vragen die in de maatschappij en in de wetenschap aan de orde komen.

 

Gymnasium

Het gymnasium biedt twee vakken extra aan: Latijn en Grieks. Binnen de gymnasiumstroom zijn dit hoofdvakken. Het gymnasium geeft verbreding (twee vakken erbij), maar ook verdieping. Aandacht voor de klassieken betekent ‘terug naar de bron’: hier liggen niet alleen de wortels van cultuur en wetenschap, maar ook de wortels van de eerste christengemeenten. Het gymnasium betekent: wel extra vakken, geen extra uren. In vwo 5 of 6 gaan de leerlingen, samen met leerlingen en docenten van de Passie Utrecht, op reis naar Rome.

Profielkeuze havo en vwo

Aan het einde van het derde leerjaar  maakt de leerling een keuze voor een profiel. In klas drie volgt de leerling een Loopbaanoriëntatie-traject als voorbereiding op de profielkeuze. Het profiel bestaat uit een aantal vakken waarin de leerling examen zal doen. Er zijn vier profielen:
Natuur en Techniek, vooral gericht op exacte studies en techniek.
Natuur en Gezondheid, vooral gericht op de medische en biologische studies.
Economie en Maatschappij, vooral gericht op economische, commerciële en managementstudies.
Cultuur en Maatschappij, vooral gericht op sociale, culturele en onderwijsstudies.
 
Een profiel bestaat uit een aantal vakken en is opgebouwd uit:
-           een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is;
-           een profieldeel met vakken die kenmerkend zijn voor het profiel;
-           profielkeuzevakken;
-           een vrij deel.
Het vrije deel wordt door de Passie ingevuld met o.a. godsdienst, loopbaanoriëntatie- en begeleiding en mentoraat. Daarnaast kiezen de leerlingen in het vrije deel minstens één examenvak uit een (ander) profiel.
 

Zij-instromer havo 4

Naast de leerlingen uit leerjaar 3 van havo en vwo bestaat de mogelijkheid voor leerlingen uit het vmbo-tl om na het behalen van het eindexamen vmbo-tl in te stromen in havo 4. Met deze leerlingen vindt een intakegesprek plaats waarin de profielkeuze, motivatie en de overstap naar havo wordt besproken.
 

PassiePrisma

 
Leerjaar 1 en 2
In de eerste twee leerjaren volgt iedere leerling wekelijks een blokuur PassiePrisma. Anders dan bij het reguliere onderwijsaanbod bestaat de groepssamenstelling uit zowel vmbo tl, havo als vwo leerlingen, uit zowel leerjaar 1 als 2. Tijdens de Prisma-uren kiest de leerling uit een wisselend en veelkleurig programma-aanbod, bestaande uit 5 leerroutes:
Science
Believe-it
Kunst
Sport
Business
De leerlingen ontdekken waar hun belangstelling en talenten liggen en werken aan verschillende vaardigheden (a.s. samenwerken, plannen en organiseren en ‘leren leren’).
 
Leerjaar 3
In leerjaar 3 gaan vmbo leerlingen vanuit Passie Prisma op kamp naar de Ardennen. Naast (individuele) vakinhoudelijke opdrachten werken ze hier als groep veel samen door middel van outdoor activiteiten. In deze week wordt stilgestaan bij eigen grenzen en mogelijkheden en wat dit betekent voor de laatste twee jaren waarin de leerlingen gericht gaan werken aan het examen.
 
De leerlingen van havo en vwo 3 volgen Prisma in een projectvorm: ‘Mission’. Een thema staat gedurende een week centraal waarbij binnen en buiten de school veel geleerd en ondernomen wordt. Gedurende het jaar zijn er dagen waarin ‘de blik naar buiten’ wordt gericht. Hoe kunnen leerlingen hun talenten inzetten voor een ander en in de wereld om hen heen?


 


 

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.