Schoolgids 2020 - 2021

Beste ouder,

Elk jaar starten we samen met leerlingen en hun ouders het nieuwe schooljaar. In deze bijeenkomsten zingen en bidden we samen. Het hoogtepunt van de avonden is het zegenen van de leerlingen. De leerlingen staan in het midden met daaromheen ouders en medewerkers van de school. Zo gaan we met Zijn zegen het nieuwe schooljaar in.

Hoe we het schooljaar 2020-2021 starten, is nog de vraag. We hebben op het moment van schrijven (juni) nog te maken met de maatregelen rondom het coronavirus. De leerlingen krijgen nu hybride onderwijs, dat wil zeggen voor een deel thuis en een deel op school. Hoe ons onderwijs er in september uit zal zien, is nu nog niet bekend. Ondertussen houden we rekening met diverse varianten: online lessen, hybride onderwijs of toch weer allemaal op school.

Hoe dan ook, het staat vast dat we na de zomervakantie de leerlingen weer verwelkomen: onze huidige leerlingen én onze nieuwe leerlingen. We staan voor ze klaar. Samen laten we talenten van leerlingen stralen in én buiten de lessen, thuis of op school, achter een scherm of oog-in-oog met de docent. Onze missie blijft dezelfde: onze leerlingen uitstekend voorbereiden op de juiste plek in het vervolgonderwijs én helemaal op hun plek in Gods Koninkrijk. Jouw bestemming, onze passie!

Daarbij weten we dat God niet gebonden is aan een plaats, tijd of corona. We mogen op welke manier dan ook straks Zijn zegen uitspreken over leerlingen, over u en onze medewerkers en starten met een mooi nieuw schooljaar.
 
Ontvang de zegen van de Vader
Ontvang het leven dat Hij geeft
Ga in de kracht van Zijn genade
Ga met de vrede van zijn Geest

(Uit: Zegen van Reyer)
 
Drs. G.J.A. Toonen,
bestuurder de Passie scholen
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.