Omgang met elkaar

Op school gaan we op een goede manier met elkaar om. Daarom hebben we een aantal leefregels opgesteld. De grootste leefregel komt rechtstreeks uit de Bijbel: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf en acht een ander belangrijker dan jezelf.

Leefregels in en rond de school
Op onze school gaan we uit van respect voor ieders persoonlijkheid, gevoelens, mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Leerlingen spreken de docenten aan met u en met meneer en mevrouw. We gaan op een beleefde manier met elkaar om. We houden het gebouw netjes, daarom eten en drinken we alleen in de aula of op het dakterras. Roken is niet toegestaan. Naast de leefregels is er het leerlingenstatuut waarin rechten en plichten van leerlingen zijn opgenomen. Het leerlingenstatuut staat op onze website.

Het gebruik van mobiele telefoons
Het gebruik van mobiele telefoons is toegestaan in de aula of op het dakterras. Op de gang mag het lesrooster gecheckt worden, maar staat het geluid uit. In het lokaal bergen we de mobiele telefoon op in een zogenaamde ‘telefoontas’. De docent beslist of de telefoon wordt ingezet voor een onderwijskundige activiteit. De leerlingen kunnen gebruik maken van het wifi-netwerk van de school. Bij misbruik wordt contact opgenomen met ouder(s)/verzorger(s).

Liftgebruik
De lift is alleen te gebruiken met een liftpas. Deze is te verkrijgen bij de receptie.

Gebruik van beeldmateriaal
Jaarlijks bezoekt een fotograaf de school voor het maken van foto’s van klassen, leerlingen en het gebouw. Deze foto’s gebruiken we voor promotiemateriaal, zoals de schoolgids, de website en promotiemateriaal voor de leerlingwerfcampagne.
De wet schrijft voor dat ouders/leerlingen toestemming moeten geven voor publicatie van foto’s waarop de leerling staat afgebeeld. Op het inschrijfformulier is er gelegenheid gegeven bezwaar te maken tegen publicatie van beeldmateriaal.

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.