Onderwijsprestaties

Vensters voor verantwoording
Onze school neemt deel aan Vensters voor verantwoording, een project waarbij veel cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld in één systeem. Deze informatie is afkomstig van de onderwijsinspectie, het Ministerie van OC&W en van de scholen zelf. Vensters voor verantwoording biedt onze school een instrument om op betrouwbare basis in gesprek te gaan met ouders, leerlingen en medewerkers. U vindt de gegevens op de website van www.scholenopdekaart.nl.

Onderwijskwaliteit
Op grond van het kwaliteitsonderzoek door de Inspectie is gebleken dat de kwaliteit van het onderwijs op de Passie Rotterdam goed is voor alle afdelingen. De kwaliteitskaart toont voor alle indicatoren dat de Passie boven de gestelde norm scoort.

Slagingspercentages

  2018 2019 2020 3-jaars gemiddelde  
vmbo-tl 98 90 100 96  
havo 81 95 100 92  
vwo 86 100 100 95  

Overgangsrichtlijnen
Jaarlijks worden beslissingen genomen over bevorderingen van leerlingen waarbij de overgangsrichtlijnen de basis zijn. Deze zijn gebaseerd op de landelijke slaag- en zakregeling voor de eindexamens vmbo-tl, havo en vwo. Deze zijn vertaald naar de verschillende niveaus en leerjaren. Het volledig overzicht van de overgangsrichtlijnen en de opstroom/afstroom naar een ander niveau vindt u op de website en met onderstaande link.

overgangsrichtlijnen

Rapport
Elk rapport geeft een voortschrijdend gemiddelde weer vanaf het begin van de cursus tot aan het moment van rapporteren. Het eindrapport aan het einde van het jaar is het gemiddelde van alle cijfers van het hele cursusjaar.

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.