Ons onderwijsaanbod

De Passie is een school voor voortgezet onderwijs en biedt haar leerlingen een vmbo -, havo- of vwo-opleiding. De bestemming van onze leerlingen is onze passie! Daarom geven we kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Dat is voor ons betekenisvol onderwijs wat leerlingen voorbereidt op hun toekomst. De resultaten van ons onderwijs zijn hoog. We hebben oog voor de eigenheid van iedere leerling en sluiten daar binnen de klassikale setting op aan.
 
De docenten op de Passie dragen in hun lessen niet alleen kennis over, maar proberen ook een vuur te ontsteken bij de leerling. De docent voegt een diepere dimensie toe aan het onderwijs en is gericht op de persoonlijke vorming van de leerling. Ons verlangen is dat elke leerling de school verlaat met een diploma en een helder beeld van zijn bestemming, van zijn talenten en hoe hij die voor zijn Schepper in wil zetten.

Vmbo-tl
Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het vmbo kent vier leerwegen:
-           basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
-           kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
-           gemengde leerweg (GL)
-           theoretische leerweg (TL)
Elke opleiding kent vier leerjaren en de leerling mag er in principe maximaal vijf jaar over doen om een diploma te behalen. Op de Passie Rotterdam hebben we de laatstgenoemde leerweg van het vmbo in huis: de theoretische leerweg.  De leerling krijgt in deze theoretische leerweg van alles aangeboden om op het mbo de opleiding van het door hem/haar gewenste beroep te kiezen. Ook is doorstroming naar een havo opleiding een prima optie.

Lwoo
Bijzonder is dat we binnen de theoretische leerweg ondersteuning bieden aan leerlingen die wel het vmbo-tl niveau aankunnen, maar daarbij extra zorg nodig hebben, of een lwoo- beschikking hebben. Ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit het volgen van remedial teaching uren of wekelijkse begeleidingsgesprekken. Zo kan een leerling met een beperking of achterstand toch dit diploma behalen.

Beroepsvoorbereidende stage
In leerjaar 3 voer je een zogenaamde beroepsoriënterende stage uit. Deze stage is bedoeld om je kennis te laten maken met een beroep. Je loopt één (havo en vwo) of twee (vmbo-tl) weken stage bij een bedrijf. Je krijgt voor elke dag opdrachten mee. Als afsluiting maak je een verslag. In principe zoek je jouw eigen stageplek. Lukt dit niet? Dan helpen we je bij het zoeken van een goede plek.

Dienstverlening en Producten
Dit schooljaar zijn we op de Passie gestart met het praktijkvak Dienstverlening & Producten (D&P). Alle leerlingen uit vmbo-3 en vmbo-4 volgen dit vak. Ze gaan hierbij aan de slag met allerlei praktijkgerichte opdrachten. Deze opdrachten zijn zo vormgegeven dat er altijd een verbinding aanwezig is met het werkveld waar de leerlingen na hun schoolperiode in terecht kunnen komen. Op deze manier is D&P een contextrijk vak waarin leerlingen worden voorbereid op hun mogelijke verdere loopbaan. Het programma bestaat uit verschillende disciplines, zo gaan de leerlingen aan de slag in de keuken, maken ze zelf websites en films en organiseren ze verschillende activiteiten. In het vierde jaar kunnen de leerlingen twee keer een keuzevak kiezen om zich verder te verdiepen. Kortom, D&P is een veelzijdig, praktijkgericht vak wat de leerlingen helpt in het oriënteren op hun verdere loopbaan.

Havo
Het havo bereidt de leerling voor op een overstap naar het hoger beroepsonderwijs. Een belangrijk aandachtspunt is het aanleren van zelfstandigheid terwijl zij in verbondenheid samenwerken met klasgenoten. Zo ontdekt de leerling waar hij/zij goed in is. De leerling kan zo aan de slag om straks op het hbo of aanverwante opleiding een studie voor zijn/haar beroep te kiezen. Daarnaast behoort het naast diverse projectmiddagen en excursies, tot de mogelijkheden om modules vakken op vwo niveau af te sluiten.

Vwo (atheneum en gymnasium)
Het vwo bereidt de leerling voor op een vervolgstudie in het wetenschappelijk onderwijs. We dagen de leerling uit om zijn/haar intellectuele en creatieve talenten te ontwikkelen. Een vervolgstudie vraagt om gedegen kennis, maar vooral ook een zelfstandige en nieuwsgierige instelling van de leerling. Het vwo biedt de leerling volop mogelijkheden om zich breed te ontwikkelen: vakken in een hoger leerjaar, projectmiddagen en diverse excursies. We zien het als een uitdaging de leerling vanuit de Bijbel na te laten denken over de vragen die in de maatschappij en in de wetenschap aan de orde komen.

Gymnasium
Het gymnasium biedt twee vakken extra aan: Latijn en Grieks. Binnen de gymnasiumstroom zijn dit hoofdvakken. Het gymnasium geeft verbreding (twee vakken erbij), maar ook verdieping. Aandacht voor de klassieken betekent ‘terug naar de bron’. Hier liggen niet alleen de wortels van cultuur en wetenschap, maar ook de wortels van de eerste christengemeenten. Het gymnasium heeft wel extra vakken, geen extra uren. In vwo 5 of 6 gaan de leerlingen, samen met leerlingen en docenten van de Passie Utrecht, op reis naar Rome.

Profielkeuze havo en vwo
Aan het einde van het derde leerjaar maakt de leerling een keuze voor een profiel. In klas drie volgt de leerling een loopbaanoriëntatie-traject als voorbereiding op de profielkeuze. Het profiel bestaat uit een aantal vakken waarin de leerling examen zal doen. Er zijn vier profielen:

Natuur en Techniek, vooral gericht op exacte studies en techniek.
Natuur en Gezondheid, vooral gericht op de medische en biologische studies.
Economie en Maatschappij, vooral gericht op economische, commerciële en managementstudies.
Cultuur en Maatschappij, vooral gericht op sociale, culturele en onderwijsstudies.
 
Een profiel bestaat uit een aantal vakken en is opgebouwd uit:
-           een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is;
-           een profieldeel met vakken die kenmerkend zijn voor het profiel;
-           profielkeuzevakken;
-           een vrij deel.
Het vrije deel wordt door de Passie ingevuld met o.a. godsdienst, loopbaanoriëntatie- en begeleiding en mentoraat. Daarnaast kiezen de leerlingen in het vrije deel minstens één examenvak uit een (ander) profiel.

Zij-instromer havo 4
Naast de leerlingen uit leerjaar 3 van havo en vwo bestaat de mogelijkheid voor leerlingen uit het vmbo-tl om na het behalen van het eindexamen vmbo-tl in te stromen in havo 4. Met deze leerlingen vindt een intakegesprek plaats waarin de profielkeuze, motivatie en de overstap naar havo wordt besproken.

PassiePrisma in Leerjaar 1 en 2
In de eerste twee leerjaren volgt iedere leerling wekelijks een blokuur PassiePrisma. Anders dan bij het reguliere onderwijsaanbod bestaat de groepssamenstelling uit leerlingen van zowel vmbo tl, havo als vwo, uit zowel leerjaar 1 als 2. Tijdens de Prisma-uren kiest de leerling uit een wisselend en veelkleurig programma-aanbod, bestaande uit 5 leerroutes:

Science
Believe-it
Kunst
Sport
Business

De leerlingen ontdekken waar hun belangstelling en talenten liggen en werken aan verschillende vaardigheden (a.s. samenwerken, plannen en organiseren en ‘leren leren’).

PassiePrisma in Leerjaar 3
In leerjaar 3 gaan vmbo-leerlingen vanuit PassiePrisma op kamp naar de Ardennen. Naast (individuele) vakinhoudelijke opdrachten werken ze hier als groep veel samen door middel van buitenactiviteiten. In deze week wordt stilgestaan bij eigen grenzen en mogelijkheden en wat dit betekent voor de laatste twee jaren waarin de leerlingen gericht gaan werken aan het examen.
 
De leerlingen van havo en vwo 3 volgen Prisma in de projectvorm ‘Mission’. Een thema staat gedurende een week centraal waarbij binnen en buiten de school veel geleerd en ondernomen wordt. Gedurende het jaar zijn er dagen waarin ‘de blik naar buiten’ wordt gericht. Hoe kunnen leerlingen hun talenten inzetten voor een ander en in de wereld om hen heen?

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.