Toelatingscriteria en wervingsmomenten

Identiteit van de school
De Passie geeft evangelisch Bijbelgetrouw onderwijs. Dit houdt in dat we overtuigd christen zijn in ons denken en in ons gedrag. We willen niets liever dan een leeromgeving aan leerlingen bieden waarin de leerling tot zijn of haar bestemming komt in het licht van Jezus Christus. Ons motto onderschrijft dat streven ‘Jouw bestemming, onze passie’. In de praktijk betekent dit, dat we een school zijn waar de Bijbel als waarheid wordt genomen en dat we uit de Bijbel willen leven en werken. Daarom vragen we van leerlingen en/of hun ouders om christen te zijn en dat dit tot uiting komt door actieve deelname aan een christelijke kerk of gemeente. Om deze reden wordt ook gevraagd om de grondslag van de school te onderschrijven en vragen we daar op door tijdens het kennismakingsgesprek.

Advies basisschool
De leerkracht van groep 8 adviseert u en uw kind over het schoolniveau. Dit advies wordt door de basisschool onderbouwd met gegevens uit het leerlingvolgsysteem. De leerprestaties van uw kind worden door de basisschool bijgehouden in een ‘leerling- en onderwijsvolgsysteem’. Het advies van de basisschool is leidend. De Cito-eindtoets wordt gebruikt als bevestiging van het basisschooladvies en soms om de indeling naar onderwijsniveau naar boven toe aan te passen.

Aanmeldprocedure
Globaal verloopt de aanmelding van een (brugklas)leerling als volgt:

  • Leerlingen met een OPP of LWOO indicatie worden al vroeg in het schooljaar aangemeld (september – januari). Leerlingen met minder of geen specifieke begeleidingsbehoefte melden zich medio februari aan.
  • Aanmelden gebeurt middels het insturen van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier en motivatieformulier. Deze formulieren kunt u downloaden op de website.
  • Een van de leden van de intakecommissie neemt contact op met de basisschool (of in geval van zij-instromers, met de school van herkomst) en nodigt ouders en leerling uit voor een kennismakingsgesprek.
  • Medio april ontvangen ouders schriftelijk bevestiging van plaatsing of afwijzing.
  • Medio juni is er de kennismakingsmiddag waar de nieuwe brugklasleerlingen hun klasgenoten en mentor ontmoeten.

Op de website vindt u per half oktober 2020 een uitgebreide toelichting op de aanmeldprocedure waarin de diverse data voor schooljaar 2020/2021 zijn opgenomen. Leidend hiervoor is de Plaatsingswijzer zoals deze door FOKOR is opgesteld voor de Rotterdamse scholen.

Wervingsmomenten

Datum Activiteit Toelichting
26-nov-20 Webinar voorlichtingsavond ouders groep 7 en 8 leerlingen In verband met de huidige maatregelen, is de fysieke voorlichtingsavond voor ouders op 27 oktober niet mogelijk. Daarom organiseren we in plaats daarvan op donderdagavond 26 november een webinar. Meer informatie en inschrijfmogelijkheden volgen zo snel mogelijk.
18-nov-20 Sneak Peek voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen uit groep 7/8 14.30 - 16.30 uur Leerlingen uit groep 7 en 8 maken op deze middag op creatieve wijze kennis met de Passie. Voor ouders is er een parallel programma waarin naast algemene schoolinformatie, ook de identiteit van de school ter sprake komt.
30-jan-21 Open Dag voor toekomstige leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) van 10.00 - 14.00 uur Dag waarop de school zich met al haar docenten en vakken op enthousiaste manier presenteert. In diverse voorlichtingsrondes vertellen we u meer over de vakken, identiteit en zorg in onze school.
10-feb-21 Open Lesmiddag voor ouders en leerlingen uit groep 7/8 14.30 - 16.30 uur Leerlingen uit groep 7/8 volgen mini-lessen. Voor ouders is er een parallel programma dat vergelijkbaar is met het programma van de Sneak Peek.
Febr en maart Intake avonden (zie website voor actuele info) Alle aangemelde leerlingen komen met hun ouder(s)/verzorger(s) voor een intakegesprek. Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, worden voor deze datum uitgenodigd voor een gesprek.
16-jun-21 Tijden worden nader bekend gemaakt Een gezellige middag waarin alle aangemelde brugklasleerlingen hun nieuwe klasgenoten en hun nieuwe mentoren leren kennen. Ook krijgen ze allerlei praktische informatie voor het volgende schooljaar.
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.