Vormende activiteiten

Beroepsstage
De leerlingen van klas 3 voeren een beroepsstage uit op een werkplek naar keuze. De leerling probeert deze stage zoveel mogelijk in overeenstemming te laten zijn met plannen voor de toekomst. Voor een meer uitgebreide toelichting verwijzen we u naar 'ons onderwijsaanbod'.

Culturele activiteiten en excursies
Elk jaar organiseren we allerlei activiteiten zoals introductiedagen voor de brugklassen, het brugklaskamp, excursies voor alle klassen, buitenlandse werkweken in de bovenbouw, buitenlandse dagreizen in leerjaar 2 en 3, sportdagen, culturele voorstellingen, bezoeken van exposities en gastlessen. We vinden het als school belangrijk dat leerlingen niet alleen binnen de muren van het klaslokaal kennis opdoen, maar zeker ook buiten school tot leren komen.

PassiePrayer en PassieStudy
Behoefte aan meer verdieping in je geloof? Bezoek dan vrijwillig tijdens een pauze de gebedgroep PassiePrayer of praat door over geloofsonderwerpen in de PassieStudy groep.

Kerst- en paasviering
Kerst en Pasen vieren we met elkaar, leerlingen en personeel. Bij één van deze gelegenheden worden ook ouders uitgenodigd.

Jaaropening
We vinden het belangrijk om het nieuwe schooljaar met God te beginnen. Het nieuwe schooljaar openen we met elkaar, samen met leerlingen en ouders. Na afloop van de opening vindt het zegenmoment in de lokalen plaats.

Openbaar schoolexamen muziek en drama
Jaarlijks treden de eindexamenleerlingen van muziek en drama op tijdens een spetterende avond vol muziek of theater, soms samen met meewerkende artiesten.

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.