Ziekte, verzuim en verlof

Ziek en beter melden
Bij ziekte van uw kind belt u op de eerste ziektedag naar school om de leerling ziek te melden. Vanaf 8.00 uur kunt u de receptie op de hoogte stellen of de voicemail inspreken. U kunt hiervoor het algemene nummer gebruiken: 088-3372730 of mailen naar receptierotterdam@passie.net.
Mocht uw kind na het weekend nog ziek zijn, meldt uw kind dan maandag opnieuw ziek.
 
Op de dag dat uw kind beter is, levert hij of zij het formulier ‘kennisgeving van afwezigheid’ in bij de receptie. Dit formulier kunt u downloaden op de website.
 
Als de leerling onder schooltijd ziek wordt, moet deze zich afmelden bij de receptie. De receptie neemt contact op met de ouder(s)/verzorger(s) en overlegt of de leerling naar huis kan gaan.

Geoorloofd verzuim
Een bezoek aan orthodontist, tandarts of dokter wordt zoveel mogelijk buiten schooltijden en niet in toetsweken gepland. Van geoorloofd verzuim is sprake als een afspraak niet buiten schooltijd kan plaatsvinden. Het verlof vraagt u van tevoren aan. Mail de geplande afspraak door naar receptierotterdam@passie.net of lever het formulier ‘kennisgeving van afwezigheid’ in bij de receptie.

Bijzonder verlof
Verlof voor een bruiloft, jubileum, begrafenis of oriëntatie studiekeuze vraagt u aan met het formulier ‘Aanvraag bijzonder verlof’. Ook dit formulier kunt u downloaden op de website. Het formulier (inclusief een kopie van de uitnodiging) levert de leerling minimaal een week van te voren in bij de receptie (begrafenissen uitgezonderd).

Ongeoorloofd verzuim
Spijbelen en te laat komen is ongeoorloofd. De registraties hiervan kunt u inzien in Magister. Met de leerling worden door de verzuimadministratie terugkom-afspraken gemaakt om de gemiste uren dubbel in te halen. Bij regelmatig spijbelen gaan de mentor en sectorleider in gesprek met de leerling en ouder(s) en wordt een melding bij de leerplichtambtenaar gedaan. Een melding wordt ook gedaan voor niet toegewezen verlofaanvragen, waarbij de leerling toch afwezig blijkt te zijn.

Reizen naar school
De eerste les start pas om 8.45 uur vanwege de grote reisafstand die veel leerlingen dagelijks afleggen. Te laat komen is ongeoorloofd verzuim. Alleen bij barre weersomstandigheden of grote vertragingen in het openbaar vervoer, is te laat komen geoorloofd. Dit is ter beoordeling aan de verzuimadministratie.
Leerlingen die voor 7.00 uur van huis moeten vertrekken, kunnen een ‘te laat pas’ aanvragen bij verzuim. Deze pas geeft verlof tot 09.00 uur; daarna is te laat komen ongeoorloofd.

Informatie verzuim op de website
Uitgebreidere en meer gedetailleerde informatie met betrekking tot ziekte, verzuim en verlof vindt u op de website. Ook kunt u er o.a. de formulieren ‘Kennisgeving van afwezigheid’ en  ‘Aanvraag bijzonder verlof’ downloaden. Ook kunt u op de website het verzuimprotocol inzien.

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.