Coronavirus - school gesloten

  • 15 maart 2020

Beste ouders/verzorgers,

 
Vandaag heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt met betrekking tot het coronavirus.
  • Van 16 maart tot en met 6 april blijft de school gesloten, behalve voor leerlingen van ouders in vitale beroepen zoals zorg, politie en brandweer. 
Deze maatregelen betekenen het volgende:
  • Als u in één van de bovengenoemde vitale beroepen werkt en u wilt uw kinderen naar school laten gaan, dan zullen we dat faciliteren. Meld u graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk maandagmorgen of u de komende weken hiervan gebruik wilt maken. Gebruikt u daarvoor graag het volgende e-mail adres: abu@passie.net en vermeld om welke kinderen en welke dagen het gaat.
  • Leerlingen gaan komende weken zelf thuis aan de slag met hun leerstof, zoals beschreven in de periodeplanners en studiewijzers op de ELO.
  • Vanaf maandag volgt er meer communicatie over afstandsonderwijs.
  • Examenleerlingen krijgen de hoogste prioriteit als het gaat om begeleiding op afstand.
  • Communicatie van leerlingen loopt via hun mentoren.
  • Alle één- en meerdaagse excursies in maart en april worden afgelast.
Maandag 16 maart kunnen er tussen 10:00 en 12:00 uur nog boeken van school worden afgehaald.  Na het ophalen wordt u of uw kind verzocht direct te vertrekken en niet op school te blijven.

De receptie is maandag 16 maart open om algemene vragen telefonisch te beantwoorden. Algemene schriftelijke vragen kunt u stellen via abu@passie.net. Voor specifieke vragen met betrekking tot uw kind kunt u terecht bij de mentor van uw kind.

Deze mededeling over de ongekende maatregelen sluiten wij af met een bemoediging. In Psalm 91 wordt gesproken over “de pest die rondwaart in het donker en de plaag die toeslaat midden op de dag.”
Wij mogen dan zeggen “Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.” Dat geeft rust en vrede. Het is mijn verlangen dat we bakens van rust en vrede zullen zijn temidden van de onrust in onze maatschappij.

Gods zegen toegewenst!

Arco van Wessel
Directeur van de Passie Utrecht
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.