Havo kansklas

Havo kansklas


In het cursusjaar 2020-2021 heeft De Passie Utrecht voor het tweede opéénvolgende jaar een havo-kansklas.

Deze havo-kansklas is voor leerlingen waarvoor geldt:
  • de advisering vanuit de basisschool is TL, maar er wordt aangegeven dat plaatsing in een tl/havo- klas de meest juiste is;
  • het advies TL vanuit de basisschool wordt omgezet in een havo advies op grond van de eindcito-uitslagen;
  • in lijn met de wetgeving blijft het basisschooladvies – ook hier – leidend;
De Passie speelt hiermee in op de ontwikkelingen binnen onderwijsland. Jarenlang is er door de basisscholen in Utrecht enkelvoudig geadviseerd. Wij merken de afgelopen jaren dat er met name bij leerlingen van buiten Utrecht meervoudig geadviseerd wordt. Om leerlingen met een vmbo-tl/havo advies ook op onze school een kans te geven, is dit initiatief genomen.

In deze havo-kansklas krijgt de leerling les op havo niveau. Gedurende dit schooljaar wordt op basis van toetsresultaten, CITO-VAS toetsen en een Intelligentie Screeningstest een bindende determinatie richting klas 2 vmbo-tl of 2 havo gegeven.  

Mocht u vragen hebben of extra Passie informatie wensen, aarzelt u dan niet om contact met de receptie van De Passie op te nemen. Zij zijn bereikbaar tussen 08.00 - 16.30 uur op het nummer  088 -33 72 800 of via utrecht@passie.net  
 

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.