Welkom

Onze school De Passie Utrecht is er voor jou!


Mentor

Op onze school draait het om jou. En om er voor te zorgen dat het goed blijft gaan met jou heeft iedere klas een mentor. Deze mentor is jouw begeleider die jou iedere dag ziet in het mentorkwartier en dan nog in de mentorlessen. In de mentorlessen leren we met elkaar ‘te leren’. Daar gaan we samen beginnen met het maken van huiswerk en het plannen van leren.
Onze school werkt nauw samen met TING voor huiswerkbegeleiding
 

Introductieweken

Aan het begin van het schooljaar worden de brugklassen een week lang wegwijs gemaakt in de school. Van agendagebruik, kluisjes, schoolpasjes tot aan lesrooster en mediatheek. De week wordt afgesloten met een activiteitendag. Ook de hogere jaarlagen doorlopen een introductieprogramma, waarbij de nadruk meer op groepsvorming en minder op de schooltechnische zaken ligt.
  

Excursies

Bij Wereldoriëntatie beginnen we op kleine schaal met een aantal excursies in Nederland.  In de hogere leerjaren zijn er buitenlandse excursies naar Berlijn, Londen, Parijs of Rome om maar een paar bestemmingen te noemen. In al deze excursies is bijzondere aandacht voor Geschiedenis en Cultuur.
 

Hulp

Aan het begin van het jaar krijgt iedereen de Dyslexie Signalerings Test. Hiermee kan de school direct zien of er extra ondersteuning voor spelling nodig is.
 

Talen

Bij de talen ligt de nadruk op de praktijk. Zo beginnen we in de eerste klas al direct met Frans te spreken waarbij we in het begin nog met gebaren ondersteunen. Bij het vak Engels kun je voor de extra uitdaging van Cambridge Engels kiezen. Ook wordt er in het 3e jaar Engelstalig onderwijs aangeboden.
 

Sport

Onze school heeft de beschikking over een grote sporthal. Hier worden de normale lessen Lichamelijke Opvoeding gegeven. Maar we doen nog veel meer aan sport. We organiseren veel toernooien tussen teams uit onze eigen school Maar we doen ook vaak mee aan toernooien in Utrecht met meerdere scholen. Veel leerlingen uit de hogere klassen zijn betrokken bij het helpen organiseren en begeleiden van deze sporttoernooien.
 

Vieringen

We besteden veel aandacht aan de belangrijke Christelijke feesten, waarbij we met een hele jaarlaag in projecten indrukwekkende vieringen met elkaar beleven. We organiseren dat zowel in de school met speciale projecten rondom Kerst en Pasen als buiten de school  met bijvoorbeeld de Lichtjestocht in Lunetten.
 

Muziek en techniek

Er zijn verschillende bands actief op school voor de vieringen en wekelijkse Sing Ins. Hierin is na auditie ruimte voor alle muzikale talenten. Het licht- en geluidteam wordt door leerlingen bemand.
 

Talent

Er is nog veel meer ruimte voor leerlingen in bijvoorbeeld de jaarlijkse cursus van Youth Alpha en het Ministryteam, tijdens de mentorkwartieren en nog veel meer.
 

Plus Programma voor hoogbegaafden

Wij bieden een 'Plus Programma' aan voor hoogbegaafde leerlingen uit groep 8. Zo doet er een groep van Basisschool De Wissel mee. Dit 'Plus Programma' neemt Rome als uitgangspunt voor allerlei lessen, (waarvan sommige in het Engels), op het gebied van vakken zoals Geschiedenis en Aardrijkskunde. 
 

Meer weten?

Voor alle vragen kun je een mail sturen naar utrecht@passie.net of bellen met 088-3372800.

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.