Vwo kansklas

Vwo kansklas


De Passie Utrecht heeft het voornemen om in het cursusjaar 2020-2021 t starten met een vwo-kansklas.

Deze vwo-kansklas zal bedoeld zijn voor leerlingen waarvoor geldt:
  • de advisering vanuit de basisschool is HAVO, maar er wordt aangegeven dat plaatsing in een havo/vwo- klas de meest juiste is;
  • het advies HAVO vanuit de basisschool wordt omgezet in een vwo advies op grond van de eindcito-uitslagen;
  • in lijn met de wetgeving blijft het basisschooladvies – ook hier – leidend;
Dit is nieuw voor De Passie. Jarenlang is er door de basisscholen in Utrecht enkelvoudig geadviseerd. Wij merken de afgelopen jaren dat er met name bij leerlingen van buiten Utrecht meervoudig geadviseerd wordt. Om leerlingen met een havo/vwo advies ook op onze school een kans te geven, is dit initiatief genomen.

In deze vwo-kansklas zal de leerling les krijgen op vwo niveau. Gedurende het schooljaar zal op basis van toetsresultaten, CITO-VAS toetsen en een Intelligentie Screeningstest een bindende determinatie richting klas 2 havo of 2 vwo worden gegeven.  

Mocht u vragen hebben of extra Passie informatie wensen, aarzelt u dan niet om contact met de receptie van De Passie op te nemen. Zij zijn bereikbaar tussen 08.00 - 16.30 uur op het nummer  088 -33 72 800 of via utrecht@passie.net  

 

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.