Vwo kansklas

Vwo kansklas


De Passie Utrecht is in het cursusjaar 2020-2021 gestart met een vwo-kansklas.

Deze vwo-kansklas is bedoeld zijn voor leerlingen waarvoor geldt:
  • de advisering vanuit de basisschool is HAVO, maar er wordt aangegeven dat plaatsing in een havo/vwo- klas de meest juiste is;
  • het advies HAVO vanuit de basisschool wordt omgezet in een vwo advies op grond van de eindcito-uitslagen;
  • in lijn met de wetgeving blijft het basisschooladvies – ook hier – leidend;
De Passie speelt hiermee in op de ontwikkelingen in het onderwijsland, (in het cursusjaar 2019-2020 is er daarom ook al met een havo kansklas begonnen). Jarenlang is er door de basisscholen in Utrecht enkelvoudig geadviseerd. Wij merken de afgelopen jaren dat er met name bij leerlingen van buiten Utrecht meervoudig geadviseerd wordt. Om leerlingen met een havo/vwo advies ook op onze school een kans te geven, is dit initiatief genomen.

In deze vwo-kansklas zal de leerling les krijgen op vwo niveau. Gedurende het schooljaar zal op basis van toetsresultaten, CITO-VAS toetsen en een Intelligentie Screeningstest een bindende determinatie richting klas 2 havo of 2 vwo worden gegeven.  

Mocht u vragen hebben of extra Passie informatie wensen, aarzelt u dan niet om contact met de receptie van De Passie op te nemen. Zij zijn bereikbaar tussen 08.00 - 16.30 uur op het nummer  088 -33 72 800 of via utrecht@passie.net  

 

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.