“Iedere goede school heeft een mediatheek”

Deze uitspraak geldt zeker voor onze school. In ons nieuwe gebouw hebben wij een schitterende mediatheek die op de tweede etage boven onze aula “hangt”.

De mediatheek biedt een rustige werkomgeving waar leerlingen tijdens lessen, keuzewerktijd en tussenuren schoolopdrachten of huiswerk kunnen maken, boeken kunnen lenen en kunnen printen/kopiëren. Het mediatheekteam begeleidt leerlingen bij het voorbereiden van werkstukken en presentaties en helpt bij het aanleren van informatievaardigheden (zoals het zoeken, selecteren, beoordelen en verwerken van bronnen) en geeft leesadvies.

Er is een ruime en actuele boekencollectie aanwezig, met boeken voor Nederlands,  de moderne vreemde talen en informatieboeken. De mediatheekcatalogus is  online beschikbaar, zodat leerlingen ook thuis kunnen reserveren of verlengen. De mediatheek is op alle schooldagen geopend.