Verzuim en verlof

Verzuim en verlof

Verzuim door ziekte of andere oorzaak kan vanaf 8:15 uur via telefoonnummer 088 3372800 gemeld worden; voor dat tijdstip kunt u een boodschap inspreken. U kunt ook een e-mail  sturen aan verzuimadministratieutrecht@passie.net Voor herstelmelding dit formulier gebruiken.

Aanvragen voor verlof gaan via dit formulier. Het ingevulde en ondertekende formulier inleveren bij Verzuim lokaal 0-01.

Klik hier voor ons Verzuimprotocol.