Verzuim en verlof

Verzuim en verlof

Verzuim door ziekte of andere oorzaak voor 8:00 uur melden via telefoon 088 3372800 of e-mail  verzuimadministratieutrecht@passie.net Voor herstelmelding dit formulier gebruiken.

Aanvragen voor verlof gaan via dit formulier. Het ingevulde en ondertekende formulier inleveren bij Verzuim lokaal 0-01.