Begeleiding

Soms is het volgen van voortgezet onderwijs niet gemakkelijk of vanzelfsprekend.


Dit kan vele oorzaken hebben. Veel oorzaken kunnen wij niet wegnemen of veranderen, wel kunnen wij de schoolomgeving zo optimaal mogelijk laten zijn. Onze begeleiding is steeds gericht op jouw ontwikkeling. Als er aanpassingen nodig zijn, worden deze met jou en je ouders/verzorgers besproken en vastgelegd in een handelingsplan. Onderstaande mogelijkheden zijn voorbeelden van begeleiding die we kunnen bieden:
 
  • Gesprekken over welbevinden en bieden van structuur
  • Voorlichting van de klas
  • Verlengde tijd voor toetsen
  • Gebruik van laptop
  • Training beter omgaan met faalangst
  • Sociaal vaardigheidstraining
Voor sommige begeleiding wordt een bijdrage van je ouders verwacht.

Mevr. E. Jansen is onze schoolpsycholoog. Ze werkt op dinsdag in Utrecht.
 
Verder zijn drie seniordocenten en een coördinator aangesteld: 
 
Brugklas en VMBO-TL 2 t/m 4 Dhr. A. Helder, seniordocent leerlingbegeleiding
HAVO klas 2 Mevr. M. rijke, coördinator leerlingbegeleiding
HAVO klas 3 t/m 5 Dhr. D. de Wit, seniordocent leerlingbegeleiding
VWO klas 2 t/m 6 Mevr. J. Oosterom, seniordocent leerlingbegeleiding
Daarnaast zijn als dyslexiecoach werkzaam op de school: mevr. H. Kwantes en mevr. J. Oosterom. 


Ministry

Het ministyteam doet voorbede tijdens de sing-in en is er voor persoonlijk gebed.Als leerling kan je naar het ministryteam toekomen als je ergens mee zit of gebed nodig hebt. Het ministryteam bestaat uit een aantal leerlingen uit de bovenbouw. Het is goed om te weten dat het ministryteam bij echt grote problemen de vertrouwenspersonen op school kan inschakelen. Het ministryteam is er ook voor jou als je gebed nodig hebt.  Kom gerust eens kijken als je ook een passie voor gebed hebt. Van harte welkom op woensdag en vrijdag om 10:15 uur in lokaal 223. Voor meer info, klik hier.

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.