Decanaat

Sector- en profielkeuze

In de bovenbouw maak je een keuze voor een profiel. Je keuze hangt af van je vervolgopleiding en het beroep dat je wilt kiezen. De decaan helpt je bij het maken van je keuze. De decaan organiseert een voorlichtingsavond over studie en beroep voor jou en je ouders/verzorgers. Daarnaast kun je open dagen bezoeken of een dag meelopen bij een vervolgopleiding. Op de Passie decaannet vind je meer informatie over sector- en profielkeuze, vervolgopleidingen en open dagen.

Vmbo-tl
In het tweede jaar volgen de leerlingen een LOB-traject (Loopbaan Oriëntatie en Beroep).

In klas 3 kiest de leerling een profiel. De profielen zijn:
 • Zorg en welzijn
 • Economie en ondernemen
 • Techniek
 • Groen
Havo/vwo
In klas drie volgt de leerling een Loopbaan-oriëntatie-traject als voorbereiding op de profielkeuze. Dat profiel bestaat uit een aantal vakken waarmee de leerling in de bovenbouw (HAVO 4-5 en VWO 4-6) verder gaat.

1. Het gemeenschappelijk deel, met vakken die door elke leerling gevolgd worden.

2. Het profieldeel:
 • Cultuur en Maatschappij
 • Economie en Maatschappij
 • Natuur en Gezondheid
 • Natuur en Techniek
3. Het vrije deel, hier kiest de leerling één of (eventueel) twee vakken. Vakken die we onder andere aanbieden in dit deel:
 • Wiskunde D
 • Muziek
 • Tekenen
 • M&O
4. Extra keuzevak: Latijn (alleen voor VWO)

 

Vmbo

In de tweede klas begin je met het LOB-traject (Loopbaan Oriëntatie en Beroep). In klas drie moet je een profiel kiezen. Je kunt kiezen tussen de profielen zorg en welzijn, economie en ondernemen, techniek en groen. Een aantal vakken is verplicht, zoals Nederlands, Engels en Godsdienst. Daarnaast kies je vakken die passen bij de sector die je kiest.
Na het vmbo kun je eventueel doorstromen naar havo. Daarvoor moet je eindexamenpakket aan een aantal voorwaarden voldoen en je moet een goede kans hebben om te slagen op het havo. Je kunt hierover overleggen met de sectormanager.
 

Havo en vwo

Na het LOB-traject (Loopbaan Oriëntatie en Beroep) in klas drie kies je een profiel. Er zijn vier profielen: Natuur en Techniek (NT), Natuur en Gezondheid (NG), Economie en Maatschappij (EM), Cultuur en Maatschappij (CM). Een aantal vakken is verplicht, zoals Nederlands, Godsdienst en Engels. Je profieldeel bestaat uit vakken die belangrijk zijn voor het profiel dat je wilt kiezen. Daarnaast kies je een vak in de vrije ruimte. Dit vakkenpakket houd je tot aan je examen in klas 5 of 6. Met elk profiel heb je toegang tot bepaalde typen vervolgopleidingen. De mentor ondersteunt je bij het maken van je profielkeuze en de keuze voor een vervolgstudie. 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.