Onderwijs

Op onze school kunnen leerlingen onderwijs volgen op het niveau van VMBO-tl (theoretische leerweg), HAVO, ATHENAEUM of GYMNASIUM.


Leerlingen gaan naar school om te leren. Ze leren over de wereld om hen heen, over de samenleving, over henzelf. Bovenal leren ze ook over God: hoe denkt God over hen en wat is hun bestemming in Zijn koninkrijk. Van God hebben leerlingen creativiteit, nieuwsgierigheid en het vermogen om met anderen samen te leven gekregen. Om die gaven zo goed mogelijk te ontwikkelen moeten zij en wij ons uiterste best doen. Goede resultaten zijn daarom belangrijk, maar ook dat ze de kans krijgen om te ontdekken wat ze goed kunnen en graag doen. Wij willen daarom onderwijs geven dat bij hen past.
 
Vier punten vinden wij belangrijk voor ons onderwijs:

Leerlingen leren Bijbels te denken. De schepping is één geheel; het is Gods schepping. Ze moeten daarom leren wat onze lesstof zegt over God en Zijn Schepping, Zijn plan en Zijn koninkrijk.

Ze krijgen onderwijs van hoge kwaliteit. Wij vinden uitdaging krijgen en hard werken belangrijk. We willen docenten hebben die hun vak goed kennen, die goed kunnen uitleggen en die ook vriendelijk zijn en leerlingen helpen.

Leerlingen leren niet alleen, maar ook met en van elkaar. We vinden het daarom belangrijk dat leerlingen zich op school veilig voelen en gewaardeerd. Zo kunnen ze ook leren om iets voor anderen te betekenen. 

Leerlingen krijgen onderwijs dat bij hen past. Hebben leerlingen meer uitdaging nodig, dan doen ze mee aan een talentprogramma. Gaat het leren juist wat moeilijk? Bij ons hebben leerlingen de kans om te leren hoe het makkelijker gaat en we willen hen daarbij helpen. Natuurlijk gaat niet alles van een leien dakje (wij zijn ook mensen!), maar dit is wél wat we willen en waar we iedere dag aan werken!

Ons gymnasium biedt de leerlingen extra uitdaging, verdieping en optimale ontwikkeling van talenten. Naast de 'gewone' VWO-vakken volgen de leerlingen Latijn en Grieks. De leerlingen gaan terug naar de bron: in de klassieke oudheid liggen de wortels van cultuur en wetenschap, maar ook van de christelijke kerk. 

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.