Leefregels

Onze afspraken


Vanuit de school hebben we nagedacht over hoe we onze samenleving op school beter kunnen maken. Door middel van samenwerken (leerlingen en personeel) zetten we veilige en leuke school neer. Daarom staan hieronder duidelijke afspraken die we met elkaar gaan naleven. Op deze manier maken we iedereen er van bewust hoe we met elkaar omgaan op de Passie.
 

Onze slogan:

Samen verantwoordelijk voor elkaar en onze omgeving

 
Samen: Samen werken we aan een veilige en prettige manier van omgaan met elkaar op onze school. (Wij)
De school: dat zijn wij! 
Verantwoordelijk: Ik neem mijn verantwoordelijkheden serieus. (Ik)
 
Ik heb mijn spullen op orde.
Ik ga voorbereid de lessen in en ben er bij betrokken.
Ik heb respect voor mijn medeleerlingen en luister naar al het personeel van de school. 
Voor elkaar: Wij zien de ander staan en zijn betrokken bij elkaar.(Jij)
 
De ander is net zo belangrijk als ik.
Ik help anderen waar nodig. 
Onze omgeving: Door voor elkaar en onze omgeving te zorgen werk ik mee aan een veilige school. (Omgeving)
 
Ik ruim mijn rommel op en help anderen daarbij.
Ik ga zorgvuldig met onze spullen om.
De veiligheid van mezelf en de ander staat altijd voorop.
In mijn kleding laat ik zien dat ik mezelf en de ander respecteer. 


Daarom onze basisafspraken:


Tijdens de les telefoon in de kluis of in telefoonhotel/telefoondoos  voor eigen risico.
Tijdens de les niet eten en drinken.
Tijdens de lessen niet in de gangen hangen.
Tijdens de les geen pet en/of jas.

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.