Ziekmelden en verlof

Ziekmelden

Als je niet naar school kunt komen omdat je ziek bent, bellen je ouders op de eerste dag naar school om je ziek te melden. Vanaf 8.00 uur krijgen ze de receptioniste aan de telefoon. Men kan ook de voicemail inspreken. Als je er de volgende dag weer niet bent, gaan wij ervan uit dat je nog ziek bent. Je ouders hoeven je niet opnieuw ziek te melden. Na je afwezigheid lever je een absentieformulier in bij de verzuimadministratie. Als je onder schooltijd naar huis wilt gaan omdat je niet lekker bent geworden moet jij je bij de receptie afmelden. De receptiemedewerker belt naar je ouders om toestemming te vragen of je naar huis mag komen. Natuurlijk heb je je huiswerk gemaakt als je weer terugkomt in de lessen.


Beter melden

Als je weer beter bent, lever je direct bij aankomst op school het absentieformulier in bij de verzuimadministratie. Dit moet altijd, ook als je ouders je al eerder telefonisch ziek hadden gemeld. Zo weten we namelijk dat je ouders op de hoogte waren van je afwezigheid.


Absentieformulier

Een absentieformulier voor eenmalig gebruik kun je hier downloaden. Je kunt ook een absentiekaart krijgen wanneer je meerdere absentiemeldingen hebt. Deze kun je halen bij de verzuimadministratie. Als je afwezig bent geweest en geen absentieformulier hebt ingeleverd blijf je als ongeoorloofd absent geregistreerd staan.  Je ouders mogen ook een ondertekend absentieformulier scannen en mailen naar verzuimadministratieutrecht@passie.net. Als je inlogt op Magister kun jij je absentieoverzicht bekijken. Kijk regelmatig even of alles wel klopt.


Geoorloofd afwezig

Bezoek aan dokter, orthodontist of tandarts.
Deze afspraken plan je zoveel mogelijk na schooltijd. Maar we begrijpen wel dat het niet altijd mogelijk is. Het verlof vragen je ouders aan via het absentieformulier. Deze lever je minstens vier dagen van te voren in bij de verzuimadministratie. Een absentieformulier voor eenmalig gebruik kun je hier downloaden.
 

Verlof voor jubilea, begrafenissen, meeloopdagen en open dagen.

Buitengewoon verlof voor jubilea, begrafenissen en open dagen vragen je ouders aan via het formulier ‘aanvraag bijzonder verlof’. Dit formulier is hier te downloaden. Je moet er ook een kopie van de uitnodiging bij doen. Als je verlof wilt voor een meeloop- of open dag van een vervolgopleiding, moet er ook een kopie van de bevestiging van de afspraak bijgevoegd te worden. 

Ten overvloede verwijzen we jullie ook nog naar de extra informatie over dit onderwerp die te vinden is op Leerplichtwijzer.nl en een schrijven van de minister van december 2019.
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.