Atheneum kansklas

atheneum kansklas

Je volgt deze speciale brugklas als je van de basisschool het dubbeladvies havo/vwo hebt gekregen. Hier krijg je een jaar lang les en toetsen op vwo niveau. In de derde van de vier periodes krijg je een bindend advies om óf naar 2 havo óf naar 2 vwo te gaan. Als je het advies havo krijgt, volgen er in periode vier alleen nog toetsen op het havo niveau.