Atheneum

atheneum

Op het atheneum bereid je je voor op studeren aan een universiteit of hoge school. Om als christen je plek in te nemen in de maatschappij heb je grondige vakkennis nodig maar ook inzicht in je eigen overtuiging en die van een ander. Je haalt je diploma in 6 jaar.

Meer uitdaging

Ben je hoogbegaafd of heb je extra uitdaging nodig? We bieden maatwerk aan leerlingen die hoog- of meer begaafd zijn. We hebben op school een talentcoördinator die met leerlingen in gesprek gaat over wat passend is. Er zijn mogelijkheden voor extra vakken, voor uitdagende schoolprojecten zoals de lego-league, voor eigen projecten, voor deelname aan externe activiteiten zoals U-talent, en in een beperkt aantal vakken kan versneld examen gedaan worden.

Of je als leerling in aanmerking komt voor extra uitdaging beslissen we in de loop van de brugklas. Daarbij kijken we naar de testen en adviezen die er zijn (Cito, CBO, intelligentieonderzoek) én naar de manier waarop jij je schoolwerk doet.

U- Talent

Als Passie-Utrecht zijn we deel van U-Talent. U-Talent is het samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en middelbare scholen in de regio. U-talent organiseert activiteiten op de Universiteit en Hogeschool voor geïnteresseerde leerlingen uit alle jaarlagen havo en vwo. Bij deze activiteiten gaat het om talentontwikkeling en kennismaking met hogeschool en universiteit.

Meer info over U-Talent vind je hier.