Gymnasium

gymnasium

Kenmerkend voor het gymnasium is de bestudering van de onsterfelijke talen Latijn en Grieks die je naast het vwo-programma volgt. Bij Latijn en Grieks leer je analytisch naar taal kijken en verdiep je je in de boeiende cultuur van het oude Griekenland en Rome met haar mythen, filosofie en geschiedenis. Kenmerkend voor ons gymnasium is dat wij, naast aandacht voor deze klassieke cultuur, ook aandacht besteden aan de bronnen van het vroege Christendom (e.g. het Nieuwe Testament).

In de brugklas begin je met het vak Latijn; in de tweede klas komt hier het vak Grieks bij. Om het rooster niet te vol te maken volgen de gymnasiasten enkele andere vakken een lesuur minder. Aan het eind van de derde klas kunnen de leerlingen kiezen om Latijn en/of Grieks in het pakket te houden.

Meer uitdaging

Ben je hoogbegaafd of heb je extra uitdaging nodig? We bieden maatwerk aan leerlingen die hoog- of meer begaafd zijn. We hebben op school een talentcoördinator die met leerlingen in gesprek gaat over wat passend is. Er zijn mogelijkheden voor extra vakken, voor uitdagende schoolprojecten zoals de lego-league, voor eigen projecten, voor deelname aan externe activiteiten zoals U-talent, en in een beperkt aantal vakken kan versneld examen gedaan worden.
Of je als leerling in aanmerking komt voor extra uitdaging beslissen we in de loop van de brugklas. Daarbij kijken we naar de testen en adviezen die er zijn (Cito, CBO, intelligentieonderzoek) én naar de manier waarop jij je schoolwerk doet.

U- Talent

Als Passie-Utrecht zijn we deel van U-Talent. U-Talent is het samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en middelbare scholen in de regio. U-talent organiseert activiteiten op de Universiteit en Hogeschool voor geïnteresseerde leerlingen uit alle jaarlagen havo en vwo. Bij deze activiteiten gaat het om talentontwikkeling en kennismaking met hogeschool en universiteit.

Meer info over U-Talent vind je hier.