Decanaat

Decanaat op De Passie Utrecht

 
Het decanaat heeft als doel om leerlingen op weg te helpen bij de oriëntatie op studie en beroep. De weg naar een weloverwogen studiekeuze kent twee fases. In de eerste fase kijk je vooral naar jezelf: wie ben ik, wat vind ik interessant, wat wil ik, wat kan ik, enz. De tweede fase is meer naar buiten gericht: wat is het aanbod dat past bij mijn interesses en capaciteiten. De leerlingen worden daarbij ook gestimuleerd om op onderzoek uit te gaan buiten de schoolmuren.

Vanuit het motto van De Passie ‘Jouw bestemming, onze Passie’ is ons doel dat iedere leerling een studiekeuze maakt die recht doet aan zijn talenten en interesses en dat alle leerlingen op tijd ingeschreven staan voor een vervolgopleiding. We willen daarbij nadrukkelijk ook ruimte geven aan de vraag hoe we met onze talenten ten dienste kunnen zijn aan het Koninkrijk van God.

De begeleiding bij het OSB traject (oriëntatie op studie en beroep) wordt verzorgd door de decanen  en de mentoren. De decanen opereren vanuit de tweede lijn, dat wil zeggen dat zij zich vooral bezig houden met de inrichting, de organisatie en de aansturing van het decanaat. De mentoren opereren vanuit de eerste lijn en verzorgen in eerste instantie de directe begeleiding van het OSB traject. In het decanaat zijn we erop gericht de leerlingen te faciliteren en motiveren om werk te maken van een goede oriëntatie op studie er beroep.

De decanen op De Passie Utrecht zijn:
Dhr. B. Drost (vmbo)
Dhr. D. de Wit (havo)
Dhr. J.J. Fraanje (vwo)

Wij hebben ook onze eigen keuzewebsite.
 
Hieronder volgt een kort overzicht van de activiteiten:
 • Klas 1 en 2: zicht krijgen op talenten en interesses o.a. bij talentmiddagen
 • Klas 2 VMBO TL
 1. Informatieavond voor ouders
 2. Opdrachten via Qompas
 3. Vakkenvoorlichting
 4. Begeleidende mentorgesprekken
 • Bovenbouw vmbo (klas 3 en 4):
 1. Informatieavond voor ouders
 2. Testen en opdrachten via Qompas
 3. Beroepsstage
 4. Begeleidende mentorgesprekken
 5. Extra begeleidende gesprekken in de examenklas
 6. Bezoek studiekeuzebeurs
 7. Mogelijkheid tot het bezoeken van meeloopdagen
 • Klas 3 havo/vwo: profielkeuzetraject
 1. Informatieavond voor ouders
 2. Testen en opdrachten via onze keuzewebsite www.depassie.dedecaan.net
 3. Vakkenvoorlichting en vakadviezen
 4. Begeleidende mentorgesprekken
 • Bovenbouw havo/vwo (klas 4,5 en 6):
 1. OSB avond voor ouders en leerlingen met voorlichting, informatiemarkt en ontmoeting met oudleerlingen
 2. Testen en opdrachten via onze keuzewebsite www.depassie.dedecaan.net
 3. Begeleidende mentorgesprekken
 4. Deelname aan de STUVO
 5. Mogelijkheid tot deelname aan het programma ‘one-2-be’ van XPand
 6. Extra begeleidende gesprekken in examenklas
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.