Leerlingbegeleiding

Soms is het volgen van voortgezet onderwijs niet gemakkelijk of vanzelfsprekend. Dit kan vele oorzaken hebben.


Bijvoorbeeld als er in sociaal-emotioneel opzicht problemen zijn. Omstandigheden in gezin of familie kunnen hierbij een grote rol spelen, maar ook diagnoses als AD(H)D of ASS kunnen de ontwikkeling van de leerling beïnvloeden. Veel oorzaken kunnen wij niet wegnemen of veranderen, wel kunnen wij de schoolomgeving zo optimaal mogelijk laten zijn. Onze begeleiding is steeds gericht op de ontwikkeling van een leerling. Als er aanpassingen nodig zijn, worden deze met de leerling en de ouders/verzorgers besproken en vastgelegd in een handelingsplan. Onderstaande mogelijkheden zijn voorbeelden van begeleiding die we kunnen bieden:
 
  • Gesprekken over welbevinden en bieden van structuur
  • Voorlichting van de klas
  • Verlengde tijd voor toetsen
  • Gebruik van laptop
  • Training beter omgaan met faalangst
  • Sociaal vaardigheidstraining

Voor sommige begeleiding wordt een bijdrage van de ouders verwacht.

Aan onze school is een leerlingenpsycholoog verbonden, die in maximaal vijf gesprekken met een leerling een probleem behapbaar probeert te maken. Zijn deze vijf gesprekken niet genoeg dan wordt naar hulpverlening buiten de school doorverwezen. Meer informatie over extra begeleiding kunt u vinden in de folder ‘Passend onderwijs’. Deze folder is hier  (hier moet de link naar het bestand ‘Passend onderwijs’ komen) te downloaden.
 
De samenstelling van het zorgteam op onze school.
Mevr. E. Jansen is onze schoolpsycholoog. Ze werkt op maandag in Utrecht.
 
Verder zijn vier coördinatoren leerlingbegeleiding aangesteld.
Zij zijn verantwoordelijk voor het pedagogische klimaat in hun sector en zij zijn het eerste aanspreekpunt voor mentoren en sectorleiders op het gebied van leerlingenzorg en/of dyslexie. 
 
Brugklas en VMBO-TL 2 t/m 4 Dhr. A. Helder, coördinator leerlingbegeleiding
HAVO klas 2-3 Mevr. M. Rijke, coördinator leerlingbegeleiding
HAVO klas 4-5 Mevr. J. Schoonderbeek, coördinator  leerlingbegeleiding
VWO klas 2 t/m 6 Mevr. J. Oosterom, coördinator  leerlingbegeleiding
Daarnaast zijn als dyslexiecoach werkzaam op de school: mevr. H. Kwantes en mevr. C. van der Poel. 


Hoogbegaafd


Ben je hoogbegaafd of heb je extra uitdaging nodig? We bieden maatwerk aan leerlingen die hoog- of meer begaafd zijn. We hebben op school een hoogbegaafdheidscoach die met leerlingen in gesprek gaat over wat passend is. De coach kan ook bekijken welke extra uitdagingen er zijn, zoals verdiepende onderwerpen bij de vakken, extra vakken of het deelnemen aan interne of externe activiteiten (bijv. U-Talent onderdelen bij de Universiteit van Utrecht).

Of je als leerling in aanmerking komt voor extra uitdaging beslissen we in de loop van de brugklas. Daarbij kijken we naar de testen en adviezen die er zijn (Cito, CBO, intelligentieonderzoek) én naar de manier waarop jij je schoolwerk doet.  

We investeren in docenten en mentoren die dit type leerling herkennen en in staat zijn maatwerk te leveren in de lessen en de wijze waarop ze jou als leerling begeleiden.
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.