Passie Academie

Docentbegeleiding bestond een aantal jaren geleden in het algemeen nog uit het even bijpraten met een ervaren docent. Inmiddels is ook deze begeleiding een professionele zaak geworden op veel scholen.


Bij ons is dat niet anders. Docenten opleiden op je eigen school, via een LIO stage of een duaal traject: wij doen het volop! We werken aan een begeleidings- en opleidingsstructuur, die we inmiddels ambitieus De Passie Academie noemen.

Opleidingsschool
Christina van der Bijl stuurt het opleidingsdeel aan en heeft studenten onder haar hoede van diverse opleidingsinstituten (Hogeschool De Driestar, CHE, HU en andere opleidingen). Verschillende van deze studenten staan ook voor een deel voor de klas en worden daarom door vakcoaches (eigen docenten ) begeleid. Zo ontstaat een meester-gezel relatie. Christina doet dit werk samen met twee andere docentopleiders: Rick van Amerongen en Eelko van Zuthem.

Docentbegeleiding: een update
Docentbegeleiding staat er boven dit deel. We begeleiden jonge docenten die bij ons komen solliciteren, ervaren mensen, zij-instromers, net afgestudeerde studenten, onbevoegde docenten, die nog volop bezig zijn of gaan beginnen aan een opleiding. Deze opsomming laat zien hoe veelzijdig het werk is en hoezeer begeleiden naast opleiden ligt. In de lerende organisatie, zoals onze school in de praktijk is, blijkt dat iedere dag weer. Niet alleen nieuwkomers, ook docenten die al langer bij de Passie werken, doen geregeld een beroep op de begeleiding en ondersteuning die we te bieden hebben. We zijn daar blij mee! Uiteindelijk is het doel van onze docentbegeleiding om de kwaliteit van ons allen als docenten zodanig te verhogen, dat we in balans kunnen blijven. We willen er graag aan meewerken dat we ontspannen en met plezier voor de klas kunnen staan en dat leerlingen met plezier naar de les komen. Omdat er wat te leren valt!
Wat hebben we te bieden:

Video interactie begeleiding
Ike Zintel is gecertificeerd video-interactie begeleider met inmiddels ruime ervaring in zowel individuele trajecten als ook begeleide groeps-video-interactie. Elke docent die bij ons nieuw in dienst komt krijgt een VIB traject. Daarnaast zijn er nu ook mogelijkheden voor andere docenten om via een VIB-traject, al dan niet individueel, hun kwaliteit te verhogen. Zo starten er dit cursusjaar opnieuw een paar intervisiegroepen met VIB begeleiding.

Contextuele begeleiding
André Aalbersberg is gefascineerd door en erg gemotiveerd voor het geven van begeleiding gebaseerd op de contextuele benadering. André is opgeleid als contextueel begeleider en geregistreerd bij de beroepsvereniging VCW(vereniging voor contextueel werkers). Gesprekken met André Aalbersberg zullen je helpen weer in balans te komen. In een aantal gesprekken is er ruimte om te kijken naar factoren in je omgeving, misschien je gezin van herkomst , en je huidige omstandigheden die invloed hebben op je werk. André voert gesprekken met nieuwe docenten, en komt kijken in de les ter ondersteuning van de gesprekken. Uiteraard is hij er ook voor andere Passie medewerkers die hem daarvoor benaderen.
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.