Financiën

Op school wordt niet met contant geld gewerkt maar met saldo op de leerlingenpas.


De pas wordt aan elke nieuwe leerling uitgereikt. Deze pas wordt gebruikt voor de absentieregistratie, mediatheek en kopiëren. Met deze pas wordt ook betaald in de kantine en bij de automaten. Ook voor het betalen van excursies en andere incidentele schoolkosten wordt deze pas gebruikt. De pas is via de opwaardeerzuil op school, (pinpas), of via iDeal op de website op te laden.
 
De boeken en het schoolmateriaal worden ook in het schooljaar 2015/2016 weer door de school betaald. Voor eigen blijven: agenda, rekenmachine, schriften, sportkleding, computer en pennen.
 
De ouderbijdrage (*) is voor de Passie een noodzakelijke inkomstenbron. Niet alle kosten die gemaakt moeten worden komen in aanmerking voor rijkssubsidie. De ouderbijdrage is ondermeer bestemd voor materiaal voor dagopeningen, Sing-In’s  en leerlingenzorg. Voor het cursusjaar 2015/2016 is het bedrag, in overleg met de MR, vastgesteld op
€ 75,- per leerling. Dit is inclusief een bedrag van € 5,- voor het steunfonds voor minder draagkrachtigen. Het bedrag wordt ieder jaar opnieuw bekeken en zo nodig aangepast. De ouderbijdrage is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u meer informatie over de wijze van betalen.
 
Andere schoolkosten (*) zijn kluishuur, € 17,50 (jaarlijks), kluisborg, € 12,00 (éénmalig), een verplicht sportshirt voor de LO-lessen, + € 10,00 en CJP-pas € 10,00.
 
Voor verschillende klassen en jaarlagen worden, in het kader van het onderwijsprogramma, excursies georganiseerd. De hoogte van de kosten (*) is afhankelijk van het soort excursie. De kosten hiervan liggen (onder voorbehoud) meestal tussen de 10 en 20 euro en moeten betaald worden door de ouder(s)/verzorger(s). Uiteraard proberen wij deze kosten zo laag mogelijk te houden.
 
In de bovenbouw is, vanwege excursies naar het buitenland, het bedrag van de excursies hoger dan voor de onderbouw.
 
Alle excursies die worden georganiseerd, worden voor bedragen onder de € 10,- afgerekend met de schoolpas in de week ervoor, voor hogere bedragen ontvangt u een factuur. De leerling en u ontvangen hier altijd tijdig informatie over.
 
Het steunfonds van de Passie Utrecht steunt een ieder voor wie (reis)kosten een probleem zijn. Hiervoor kunt u een aanvraag indienen bij de administratie. Uiteraard wordt een aanvraag vertrouwelijk behandeld.
 
(*) Voor alle genoemde kosten geldt: deze kosten zijn gebaseerd op op het cursusjaar 2014/2015. Het kan zijn dat er prijsaanpassingen plaatsvinden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.