Financiën

Op school wordt niet met contant geld gewerkt maar met saldo op de leerlingenpas.


De pas wordt aan elke nieuwe leerling uitgereikt. Deze pas wordt gebruikt voor de absentieregistratie, mediatheek en kopiëren. Met deze pas wordt ook betaald in de kantine en bij de automaten. Ook voor het betalen van excursies en andere incidentele schoolkosten wordt deze pas gebruikt. De pas is via de opwaardeerzuil op school, (pinpas), of via iDeal op de website op te laden.
 
De boeken en het schoolmateriaal worden ook in het schooljaar 2019/2020 weer door de school betaald. Voor eigen blijven: agenda, rekenmachine, schriften, sportkleding, computer en pennen.
 
Om evangelisch-Bijbelgetrouw onderwijs van hoge kwaliteit aan te bieden maakt de Passie kosten die niet gedekt worden door de rijkssubsidie, bijvoorbeeld voor activiteiten waarin we op school ons geloof beleven. Voor deze kosten is de Passie afhankelijk van vrijwillige bijdragen van ouders aan de Passie.
Met het oog op transparantie stelt de school jaarlijks in overleg met de medezeggenschapsraad de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast. Aan het begin van elk schooljaar verstrekt de school aan de ouders een gespecificeerd overzicht van de activiteiten die met de vrijwillige ouderbijdragen worden bekostigd. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor alle leerjaren €75; €5 daarvan is bestemd voor een steunfonds voor minder draagkrachtige ouders. De ouderbijdrage wordt om administratieve redenen door middel van een factuur in rekening gebracht.
Kosten voor excursies en buitenlandse reizen vallen niet onder de vrijwillige ouderbijdrage. Daarover wordt u aan het begin van het schooljaar apart geïnformeerd.
We hopen dat veel ouders deze bijdrage, die vrijwillig is, voldoen: daarmee kunnen we een rijk geheel aan onderwijs- en vormingsactiviteiten blijven aanbieden én de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage beperkt houden!

Andere schoolkosten (*) zijn kluishuur, € 17,50 (jaarlijks), kluisborg, € 12,00 (éénmalig), een verplicht sportshirt voor de LO-lessen, + € 10,00 en CJP-pas € 10,00.
 
Voor verschillende klassen en jaarlagen worden, in het kader van het onderwijsprogramma, excursies georganiseerd. De hoogte van de kosten (*) is afhankelijk van het soort excursie. De kosten hiervan liggen (onder voorbehoud) meestal tussen de 10 en 20 euro en moeten betaald worden door de ouder(s)/verzorger(s). Uiteraard proberen wij deze kosten zo laag mogelijk te houden.
 
In de bovenbouw is, vanwege excursies naar het buitenland, het bedrag van de excursies hoger dan voor de onderbouw.
 
Alle excursies die worden georganiseerd, worden voor bedragen onder de € 10,- afgerekend met de schoolpas in de week ervoor, voor hogere bedragen ontvangt u een factuur. De leerling en u ontvangen hier altijd tijdig informatie over.
 
Het steunfonds van de Passie Utrecht steunt een ieder voor wie (reis)kosten een probleem zijn. Hiervoor kunt u een aanvraag indienen bij de administratie. Uiteraard wordt een aanvraag vertrouwelijk behandeld.
 
(*) Voor alle genoemde kosten geldt: deze kosten zijn gebaseerd op op het cursusjaar 2019/2020. Het kan zijn dat er prijsaanpassingen plaatsvinden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.