Ziekmelden en verlof

Ziekmelden

Als uw kind niet naar school kan komen omdat hij/zij ziek is, belt u op de eerste dag naar school om uw kind ziek te melden. Vanaf 8.00 uur krijgt u de receptioniste aan de telefoon. Men kan ook de voicemail inspreken. Als uw kind er de volgende dag weer niet is, gaan wij ervan uit dat hij/zij nog ziek is. U hoeft uw kind niet opnieuw ziek te melden. Na de afwezigheid levert uw kind een absentieformulier in bij de verzuimadministratie. Als een leerling onder schooltijd naar huis wil gaan, omdat hij/zij niet lekker is geworden moet hij/zij zich bij de receptie afmelden. De receptiemedewerker belt naar  de ouders om toestemming te vragen of uw kind naar huis mag komen. Natuurlijk is het huiswerk gemaakt, als uw kind weer terugkomt in de lessen.
 

Beter melden

Als uw kind weer beter is, levert hij/zij direct bij aankomst op school het absentieformulier in bij de verzuimadministratie. Dit moet altijd, ook als de ouders het kind al eerder telefonisch ziek hadden gemeld. Zo weten we namelijk dat ouders op de hoogte waren van de afwezigheid.
 

Absentieformulier

Een absentieformulier voor eenmalig gebruik kunt u hier downloaden. Er is ook een absentiekaart te verkrijgen wanneer er meerdere absentiemeldingen zijn. Deze is te halen bij de verzuimadministratie. Als een leerling afwezig is geweest en geen absentieformulier heeft ingeleverd blijft er ongeoorloofd absent geregistreerd staan.  Ouders mogen ook een ondertekend absentieformulier scannen en mailen naar verzuimadministratieutrecht@passie.net. Als een leerling inlogt op Magister kan hij/zij het absentieoverzicht bekijken. Wilt u regelmatig even controleren of alles wel klopt.
 

Geoorloofd afwezig

Bezoek aan dokter, orthodontist of tandarts.
Deze afspraken graag zoveel mogelijk na schooltijd plannen. Maar we begrijpen wel dat het niet altijd mogelijk is. Het verlof vragen ouders aan via het absentieformulier. Deze levert een leerling minstens vier dagen van te voren in bij de verzuimadministratie. Een absentieformulier voor eenmalig gebruik kunt u hier downloaden.

Verlof voor jubilea, begrafenissen, meeloopdagen en open dagen
Buitengewoon verlof voor jubilea, begrafenissen en open dagen vragen ouders aan via het formulier ‘aanvraag bijzonder verlof’. Dit formulier is hier te downloaden. Er moet ook een kopie van de uitnodiging bij gedaan worden. Bij verlof voor een meeloop- of open dag van een vervolgopleiding, moet er ook een kopie van de bevestiging van de afspraak bijgevoegd worden. 

Ten overvloede verwijzen we u ook nog naar de extra informatie over dit onderwerp die u kunt vinden op Leerplichtwijzer.nl en een schrijven van de minister van december 2019.
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.