Communicatie met ouders

Communicatie met ouders

 
De Passie hecht grote waarde aan betrokken leerlingen en betrokken ouder(s)/verzorger(s). Er zijn verschillende ontmoetingsmomenten gedurende het schooljaar. Het schooljaar beginnen we met een welkomstavond en sluiten we af met een dankavond. U wordt persoonlijk uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Daarnaast worden enkele thematische ouderavonden georganiseerd en vinden twee panelgesprekken plaats met een aselecte groep ouder(s)/verzorger(s).
We houden u graag op de hoogte houden van het reilen en zeilen van de Passie. We doen dit via ons digitaal informatiebulletin i-Passie, op de website, onze Facebookpagina en via Instagram.
 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit personeel, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Zij denken mee met alles wat de school aangaat. Zij hebben initiatiefrecht en kunnen vragen stellen aan de schoolleiding. De MR heeft wettelijk geregeld instemmingbevoegdheid voor verschillende onderwerpen. De MR van onze vestiging kunt u benaderen via mru@passie.net. De GMR is de overkoepelende MR van alle Passievestigingen. De leden hiervan worden gekozen door de leden van de MR. Rechtstreeks contact is mogelijk via gmr@passie.net.
 

Rapporten en cijfers

In klas één krijgt de leerling na elke periode een rapport uitgereikt. Bij de overige klassen gebeurt dit alleen aan het einde van het schooljaar. De cijfers van uw kind kunt u het gehele jaar inzien via Magister.
 

Ouderavonden

Gedurende het schooljaar krijgen de ouder(s)/ verzorger(s) een aantal keer de gelegenheid de mentor te spreken tijdens de mentorgesprekavond. Rond de profielkeuze van de leerling organiseren we  een informatieavond voor de ouder(s)/ verzorger(s). Daarnaast worden met enige regelmaat ouderavonden georganiseerd rond een specifiek thema (zoals een pubercursus). Deze activiteiten staan vermeld in de jaarkalender.
 

Electronische Leeromgeving Magister

Onze communicatie loopt via de Elektronische Leeromgeving van Magister. Hier kunnen de ouder(s)/verzorger(s) het rooster, de cijfers en de absentie van hun kind(eren) inzien en reserveren voor de mentorgesprekavonden. U ontvangt hiervoor een inlogcode.
 
 

Gebedsgroepen door ouders

In verschillende regio’s komen ouders regelmatig bij elkaar om te bidden voor onze school. Ouders ervaren het als een voorrecht om voorbede te doen voor leerlingen, docenten en leiding. Samen bidden geeft een band met de school, maar ook als ouders onderling. Meer informatie kunt informatie opvragen via gebedpassie@gmail.com
 
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.